طراحی تراس سبز کوچک برای بسیاری از خانه های شهر تهران یک رویاست، چرا که مشکل فضای کافی برای طراحی یک باغ زیبا در اطراف خانه را ندارند. برخی از شما در شهرهای بزرگ زندگی می کنید، میدانید چقدر سخت است که یک قطعه کوچکی از زمین را برای ساخت یک خانه تهیه کنید.

بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که برای خانه خود طراحی تراس سبز کوچک راحت انتخاب کنید.

طراحی تراس سبز کوچک

تراس سبز در حیاط خلوت کوچک شما بدن و ذهن شما را آرام می کند.فراموش نکنید که می توانید با بسیاری از گیاهان سبز آن را احاطه کرده و فضای سالم و زیبا داشته باشید.تبدیل حیاط خلوت کوچک به یک محل زندگی در فضای باز یکی دیگر از روش های فوق العاده استفاده از فضای حیاط خلوت و تبدیل آن به تراس سبز کوچک است.مبلمان فضای باز مناسب را برای تراس خود  انتخاب کنید. انتخاب آبنما، دیوار سبز مصنوعی و طبیعی، سنگ قلوه ای یا سنگ رودخانه ای،چمن های طبیعی و مصنوعی المان هایی هستند که می توان در تراس سبز اجرا نمود.برای طراحی تراس سبز کوچک باید در نظر داشته باشیم که فضای ما محدود بوده و توجه به جانمایی المان ها بسیار حائز اهمیت می باشد.

تراس سبز کوچک

با کمی تخیل شما می توانید طراحی تراس سبز کوچک خود را به راحتی به فضای تبدیل کنید تا بتوانید به آرامش و لذت بردن از آن زیر آسمان ستاره ای بروید. ببینید که چگونه صاحبان این خانه تراس خانه خود را با صندلی های چوبی ساده، میز قهوه تهیه کرده اند. داشتن زندگی سبز در شهر می تواند بسیار واقعی باشد. برای استفاده از فضاهای خالی روی تراس، بالکن، حیاط خلوت، زیرزمین یا زیر پله ها شما حتی می توانید یک باغ سنگ زیبا را در خانه خود طراحی و آن را نور پردازی کنید. شما می توانید با کاشت گیاهان آنها را به سیستم آبیاری قطره ای مجهز کنید.