اصول نگهداری فضای سبز ، آبیاری درختان بر حسب نوع درخت، نوع بافت خاک، شرایط منطقه، وجود سیستم تحت فشار و … .متفاوت بوده و بسته به شرایط فوق از 5 تا 15 روز متفاوت می باشد. میزان نفوذ آب در خاک می بایست حداقل 25 سانتی متری از سطح خاک باشد.معمولاً حجم آبیاری برای درختان مسن بیشتر از درختان جوان است. البته دوره آبیاری درختان جوان نیز بیشتر از درختان مسن است .مسیر کانالها و جوی های آب رسانی می بایستی عاری از هر گونه نخاله، زباله، و یا علفهای هرز باشد.ترمیم و ایجاد تشتک های آبخور در طول مدت آبیاری برای درختان و درختچه ها ضروری می باشد.جهت افزایش راندمان آب بهتر است تمام محوطه های درختکاری تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار گیرد.

اصول نگهداری فضای سبز جهت صرفه جویی در مصرف آب و نیز بهبود شرایط رشد گیاه آبیاری حتی الامکان می بایست در ساعات خنک شبانه روز انجام گیرد. در فصل پاییز و زمستان در صورت کمبود نزولات آسمانی درختان به خصوص درختان همیشه سبز می بایستی آبیاری گردند.

وجین علفهای هرز  در اصول نگهداری فضای سبز  :

علفهای هرز می بایستی بطور مستمر و قبل از به گل رفتن آنها در بستر کاشت و  آبیاری وجین شده از محل خارج شود.

نظافت و اصول نگهداری فضای سبز :

برگ های خزان شده و سوزنی برگ ها می بایست مرتباً جمع آوری و از محل دور گردد و از سوزاندن آن ها جلوگیری شود.

ضایعات ناشی از هرس و وجین علف های هرز و هم چنین سایر مواد زائد می بایست بلافاصله بعد از پایان عملیات جمع آوری و از محل خارج شود.

مبارزه با آفات و امراض و اصول نگهداری فضای سبز :

شناسایی آفات و امراض در اولین مرحله

تهیه سم مناسب و تهیه محلول سمی و انجام عملیات سم پاشی به محض مشاهده علائم

تذکر : عملیات سمپاشی می بایست با رعایت کامل اصول ایمنی و در هوای خنک و کاملاً مناسب انجام گیرد.

شست و شوی درختان و درختچه های فضای سبز :

درصورت نیاز به منظور پاک نمودن تاج و سرشاخ ها از گرد و غبار و سایر آلودگی ها به خصوص درختان همیشه سبز می بایست با آب و صابون مخصوص و نازل معین، شستشو انجام گیرد.

اصول نگهداری فضای سبز ، کود دهی و تغذیه درختان :

می بایست نسبت به سله شکنی و پابیل نمودن و هم چنین تغذیه درختان و درختچه های زینتی با استفاده از کود دامی پوسیده و یا کمپوست به منظور اصلاح بافت خاک و نفوذ پذیری آن استفاده نمود زمان و فصل استفاده از کود دامی از اواخر فصل پاییز تا شروع فصل رویش می باشد.

در صورت نیاز به محلول پاشی می بایست کلیه سطوح درخت و درختچه ها با محلول لازم به محلول پاشی گردد.

برف روبی و یخ زدایی درختان و درختچه های همیشه سبز در اصول نگهداری فضای سبز :

به منظور جلوگیری از شکسته شدن درختان و درختچه های همیشه سبز می بایست بلافاصله بعد از بارش برف، طبق اصول فنی  شاخه و برگ درختان برف روبی گردند.

وا کاری(باز کاشت) فضای سبز :

وا کاری یا کاشت مجدد درختان خشک شده و یا آسیب دیده طبق اصول کاشت درختان می بایست انجام گیرد.

اصول نگهداری فرم و هرس درختان و گیاهان فضای سبز :

اواخر پاییز تا اواخر زمستان زمان مناسبی برای هرس درختان و درختچه های پهن برگ می باشد.در فصل رویش (بهار و تابستان) می بایست کلیه شاخه های مزاحم و آفت زده و شکسته را قطع نمود.سر شاخه های هرس شده می بایست به فوریت از محل خارج شود. درختان و درختچه های داخل قطعات چمن کاری می بایست مرتب هرس و پیرایش شوند نظر به مهم بودن این مبحث توضیحاتی در این مورد در زیر داده می شود.

عناصر موجود در فضای سبز :

آلاچیق در فضای سبز

سنگ قلوه ای رودخانه ای 

آبنما فضای سبز

کف سازی با چمن مصنوعی و چمن طبیعی  فضای سبز