۱ –  مشکلات بام های سبز در برخی موارد، تطبیق طراحی این بامها با شرایط اقلیمی منطقه کاری دشوار است.

۲ – بامهای سبز همچنین نیازمند معیارهای سازه ای قابل قبول می باشند. بسیاری از بامهای موجود، بدلیل بار وزن ملزومات خاک و گیاهان برای دارا بودن بام سبز مناسب نیستند. (در این بین یک دال بتنی در تبدیل به بام سبز بسیار کاراتر از دالهای چوبی یا فلزی است.)

۳ – معایبی که به مرور زمان ایجاد می شود:

  • نشست
  • ته نشینی ذرات ریز دانه و خاک نرم
  • ایجاد مشکل در زهکشی
  • سخت شدن پوسته سطحی خاک
  • ایجاد حوضچه
  • آسیب دیدن لایه صافی
  • رخنه و نفوذ ریشه
  • ضخیم و سنگین شدن سقف

در بام سبز یکی از موارد بسیارمهم برای که باید با حساسیت آن را  انتخاب کرد مثلا:

1- در بام سبز خاک باید وزن مخصوص کمتری داشته باشد.

2- در بام سبز خاک باید توانایی جذب آب بیشتری داشته باشد.

3- می توان با کود دهی نیاز غذایی گیاهان را در روف گاردن برطرف کرد اما به دلیل مشکلات برای تعویض خاک در روف گاردن، خاک در روف گاردن باید دارای مواد غذایی باشد که با گذشت زمان علاوه بر بهبود دانه بندی بتواند نیاز گیاهان را به مواد غذایی مرتفع نماید.

گونه های گیاهی معروف برای طراحی روف گاردن

در بام های سبز می توان از گیاهان پایه کوتاه، چمن ها و گیاهان پوششی و انواع گیاهان رونده می توان استفاده کرد و همچنین در باغ‌ها اغلب گیاهان پابلند از قبیل :انواع نخل، افرا و اکالیپتوس متداول بوده است.

ارتباط مصریان با یونان قدیم باعث شد درختانی مانند انار، انجیر، میموزا به مصر برده شوند.

در فضای باغ، از حوضخانه استفاده می کردند و به منظور تزئین اطراف حوضخانه  از گیاهان زینتی پاکوتاه برای جدا سازی قطعات از یکدیگر از دیواره یا پرچین های کوتاه با طول زیاد استفاده می شده است.