فضای سبز ویلا

فضای سبز ویلا ، فضای سبز بخشی از محیط است که در عرصه های طبیعی آن تحت استقرار درختان ،گیاهان، گل ها ، چمن ها است

که بر اساس نظارت و مدیریت انسان  برای بهبود شرایط زیستگاهی و رفاهی مخاطبین و ساکنین ویلا فراهم می شود .

ساکنین ویلا برای دور هم بودن نیاز به فضایی را دارند که در کنار آن مدتی را در آرامش سپری کنند ، همچنین می توان با اجرای فضای سبز در ویلا حس طبیعت را برای اعضا به ارمغان آورد .

مهمترین اثرات این محیط در شهرها ،کارکرد های زیست محیطی آنها است که ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر ،سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند . و در حقیقت فضای سبز ریه های تنفس شهرها به شمار می آیند.

نگهداری فضای سبز ویلا

آبیاری یکی از اصول اساسی در مدیریت فضای سبز محسوب می شود.در نگهداری سه کار اساسی انجام می شود

1-سیستم  آبیاری 

2- کود دهی

3- هرس گیاهان

در مناطقی که بارندگی سالیانه کمتر از 700میلی لیتر و یا غیر متعادل باشد باید در ایام خشک آب مورد نیاز محیط را بوسیله آبیاری تامین کرد .

انواع آبیاری فضای سبز ویلا

1- روش قطره ای

2-روش نشتی

3-روش بارانی

4-روش کرتی یا غرقاب

کود دهی در فضای سبز


با توجه به اینکه فضای سبز ما هر ساله یکنواخت و همان گیاه در محل ثابت است نیاز مبرمی به کود دهی دارد کود های اصلی که گیاهان به آن احتیاج دارند عبارتند از ازت ، فسفر،پتاس، کلسیم ،منیزیم و گوگرد و مواد دیگر به مقدار کم مورد نیاز هستند.

مواد غذای درجه دوم مانند آهن ،روی ،منگنز و غیره را باید تنها در زمانی که کمبود آن در محیط مشاهده شد اضافه کرد .

کود های حیوانی دارای ارزش غذایی چندانی نیستند و بیشتر به خاطر بهبود خواص فیزیکی خاک و بالا بردن قدرت نگهداری آب مورد مصرف قرار می گیرند.