شما اینجا هستید : خانه -> جابجایی درختان بزرگ -> جابه جایی درختان تنومند|تامین وکاشت درختان

جابه جایی درختان تنومند|تامین وکاشت درختان

 جابه جایی درختان تنومند|تامین وکاشت درختان

جابه جایی درختان تنومند|تامین وکاشت درختان : قرارگرفتن درختان تنومند وبا قدمت در مسیر پروژه های عمرانی به عنوان سرمایه های ملی از محل های واقع در طرح خارج وانتقال آن به مكان دیگربا توجه به رعایت اصول جابه جایی آن هاسبب می شود

تا بتوانند مجدداً به رشد و طراوت محیط ادامه دهند.

سن درختان تک لپه

با ریشه افشان ۵۰ تا ۶۰ سال و محیط بن درخت بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ سانتی متر و ارتفاع آنها ۱۴ تا ۱۶ متر است.

درختان را پس از خوابانیدن به وسیله ماشین‌های مکانیکی و بارگیری آن به منظور هرس ریشه،

حمل، پوشاندن ریشه‌ها به وسیله گونی ،مرطوب نموده

و با ایجاد گود مناسب و عمق کافی در محل مورد انتقال و استفاده از خاک و کود مخلوط

و ایجاد تشتک مناسب جهت آبیاری به موقع و کافی و استفاده از محلول تحریک ریشه‌زایی درخت به هنگام آبیاری جابه جا می نمایند .

به دلیل مدیریت غلط برخی از مدیران قطع درختان تنومندوچندساله که نقش مهمی درحفظ وتولید اکسیژن شهر می شود

وبه دلیل عدم حفاظت وتوجه در امر حفاظت از فضای سبز و گیاهان هرساله خسارات بسیاری به فضای سبزوپوشش های گیاهی موجود در سطح شهرها واردمی شود.

جایی که به دلیل های مختلف وگاهی بدون دلیل گیاهان تنومند قطع یا محدود شده

و سپس برای برداشتن فشار رسانه ها از روی خود مجبور به کاشت نهال های چندساله آن هم به سرعت و با دقت کم می شوند.

طرح کاشت نهال ها در سطح شهرها اگرچه تا حدی می تواندباعث جبران خسارات ناشی از قطع درختان شود

اما کاشت کم دقت وغیر اصولی آن ها باعث می شود

که پس از رشد وتبدیل شدن آن ها به درختان تنومند پروسه نگهداری آن ها طولانی و پرهزینه تر می شود.

درختان کهنسال از نظر ارزش گیاهی به دلیل تاثیرات مثبتی که بر زیبایی و اکوسیستم می گذارند

بسیار ارزشمند بوده ونگهداری و جابه جایی آن ها داری اصول وظوابط خاص می باشد.

 


مجموعه های دیگر

تمامی حقوق سایت نزد سورن بام است.