اجرای چمن 0 تا 100

اجرای چمن 0 تا 100 ، چمن در طراحی و ایجاد فضای سبز نقش موثری دارد.
که با انواع درختچه های زینتی یا حاشیه های گل تزیئین می شود.
به وجود اوردن فضای سبز، خود مشکلات و مسائلی را به همراه دارد که مراقبت از آن ها حائز اهمیت است .
زیبایی و لطافت هر پارک هنگامی کامل خواهد شد که سبزی مطبوع چمن زمینه اصلی آن باشد
و شاید گیاه دیگری نتوان یافت که جایگزین آن گردد.

چمن را در خاکی نه چندان سنگین و نه خیلی سبک کشت می کنند.

یک خاک عمیق و حاصل خیز و عاری از بذر علف هرز برای چمن کاری مناسب است.

جهت کاشت چمن ابتدا خاک را بیل زده، بعد از چند روز کلوخ ها را خرد و سنگ ریزه ها و باقی مانده های گیاهی را از خاک خارج می کنیم تا سطح خاک کاملاً صاف شود.

نحوه اجرای چمن 0 تا 100

بحرانی ترین دوران چمن کاری بعد از کشت بذر و قبل از سبز شدن آن است.

در این دوره باید چمن را هر روز آبیاری کنیم و در هنگام آبیاری مراقب باشیم تا خاک سفت نشود و بذر نیز شسته نشود.

میزان آب مورد نیاز چمن بستگی به عوامل متعددی از قبیل:

نوع خاک

میزان رطوبت هوا

میزان بارندگی

حرارت محیط

نوع چمن و … دارد.

معمولاً چمن ها را در هنگامی که از شدت گرمای روز کاسته می شد و یا اوائل صبح آبیاری می نمودند.

آن چه که در چمن کاری حائز اهمیت است جلوگیری از تراکم خاک می باشد که نفوذپذیری آن در چمن کاری مسطح، در شیب ملایم و شیب تند متفاوت می باشد.

عمل مبارزه با علف های هرز چمن از زمان تهیه زمین آغاز می شد، بدین معنی که در موقع تهیه زمین، کلیه ریشه های گیاهان هرز را هنگام شخم یا بیل زدن و سایر عملیات تهیه زمین به هر ترتیبی که ممکن بود از خاک خارج می نمودند و پس از سبز شدن چمن، دو تا سه مرتبه علف های هرز را وجین می نمودند.