اجرای بام سبز مشهد

اجرای بام سبز مشهد ، بام سبز مدرن که از سیستم لایه های پیش ساخته تشکیل شده اند،

پدیده ای نو می باشد. بر اساس مطالب به دست آمده، امروزه حدود 10 درصد از کل بامهای آلمان،

بام سبز می باشد. ایلات متحده نیز بامهای سبز زیبایی دارد، اما تعداد آنها به اندازه اروپا نیست.

 

مزایای اجرای بام سبز مشهد :

• تامین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران و صاحبان ساختمان به دلیل قراردادن حیاط و پاسیو
• امکان پرورش میوه جات، سبزیجات و گلها
• کاهش بار گرمایش  و سرمایش بنا به ویژه اگر بصورت شیشه ای بوده و بعنوان گلخانه و یا سیستم گرمایش غیرفعال خورشیدی عمل می نماید  بامهای سبز می توانند اتلاف گرمایش و مصرف انرژی را در زمستان به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.
• کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری و معضلات آلودگی امروزه
• افزایش محدوده زندگی و اینکه بام های سبز می تواند به عنوان تفریح و استراحت برای اعضای خانواده استفاده شوند
• کاهش سیلاب
• تصفیه هوا و کاهش CO2 هوا
• کاهش و تعدیل شدت صداهایی که وارد ساختمان می شوند.
• افزایش زیستگاه جانداران در مناطق مسکونی
• بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک  فضای سبز زیبا
• بالا بردن طول عمر غشای بام با محافظت از آن در برابر اشعات UV مضر و صدمات آب و هوایی
• افزایش ارزش ملک و زیبا شدن ملک

انواع بام سبز :

در انواع متمرکز ، فشرده ، نیمه متمرکز  و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز طبقه بندی می شوند. بام سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی می باشند ، بعنوان بام های سبز متمرکز مطرحند.این نوع بامها نیازمند آبیاری، کود دهی و سایر مراقبتها می باشند. در مقابل، بامهای سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم های خودنگهدار در نظر گرفته شده و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یکبار در سال هرس یا کود دهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارند .