چمن طبیعی چایر:این چمن گرما دوست بسیار مناسب برای مناطق گرمسیری جهان است و با وجود نیاز به رسیدگی ومراقبت کمی که دارد، چشم انداز فضای سبز را بسیار زیبا میکند

اما به سایه حساس است و اکثرا از پاییز تا بهار زرد است.

این گیاه نسبت به خشکی مقاوم است اما با آبیاری بیشتر در شرایط خشک زیبایی آن بیشتر می شود.

این چمن نیز پا خوری بسیار خوبی دارد و در اغلب خاک ها رشد خوبی می کند.

نیاز آن به کود متوسط است و باید 1.8-3.6 کیلوگرم نیتروژن خالص در 100 متر مربع در سال داشته باشد.

چمن طبیعی چایر اصلاح شده

همان ویژگی های چایر را داراست اما زیبا و ظریف تر است و دوره ی خواب کوتاه تری دارد

اما نیاز آن به آب و کود و چیدن نسبت به چایر معمولی بیشتر است

و نسبت به بیماری ها و آفت ها حساس تر است. پاخوری آن عالی است

به سایه مقاومت ندارد و نیاز آبی نسبتا کمی دارد اما نیازش به کود زیاد است و باید /5کیلوگرم یا بیشتر نیتروژن خالص در100متر مربع در سال داشته باشد.

چبر معمولی

چمن طبیعی این چمن به استانداردی برای انواع دیگر چمن تبدیل شده .

بافت آن متوسط، تراکمش ایده آل و رنگش سبز تیره است.بیشتر در شمال ایالات متحده آمریکا استفاده می شود.

این چمن نباید خیلی کوتاه شود بین 5-7.5 سانتی متر و در زمان های گرم سال بیشترین حساسیت را به بیماری ها دارد.

نیازش به آب زیاد است، مقاومت کمی به سایه دارد و پاخوری متوسطی دارد ونیاز کم تا متوسطی به کود دارد

و باید 7/2-3/1 کیلو گرم نیتروژن خالص در 100 متر مربع در سال داشته باشد.

چمن طبیعی چبر اصلاح شده

چمن طبیعی چبر اصلاح شده تراکم و رنگ بهتری نسبت به چبر معمولی دارد

و دارای مقاومت بیشتری نسبت به بیماری های لکه برگی و سوختگی فوزاریومی و … است.

مزیت دیگر آن تحمل بیشتر نسبت به گرما و امکان کوتاه کردن بیشتر در مقایسه با چبر معمولی است و پاخوری بهتری دارد.

اما به کود و نگهداری بیشتری نیاز دارد و به نظر می رسد نسبت به کم آبی حساس تر می باشد.

نیاز آن به کود متوسط تا زیاد است و باید 6/3-8/1 کیلو گرم نیتروژن خالص در 100 مترمربع درسال داشته باشد.

چمن طبیعی اروموکلوا

چمن طبیعی، این چمن در هر زمینه ای به کار برده می شود به مراقبت زیادی نیاز ندارد

و در هر خاکی حتی خاک فقیر هم به خوبی رشد می کند به حدی که بر علف های هرز نیز غلبه می کند.

رنگ این چمن تیره نیست، بافت درشتی دارد،

به سایه مقاوم است، به دمای کم و کلروز حساس است

اما نسبت به رایزوکتونیا مقاوم است و تعدد عملیات چیدن نیاز زیادی ندارد.

این گیاه به خشکی حساس است به این خاطر که ریشه های کم عمقی دارد

این نوع چمن پاخوری چندان خوبی ندارد و بعد از آسیب، بازسازی آهسته ای دارد.

ارتفاع چیدن آن تا 5 سانتی متر است. نیاز کمی به کود دارد و باید 3/1 کیلو گرم نیتروژن خالص در 100 مترمربع در سال داشته باشد.