فروش تجهیزات آبیاری قطره ای

فروش تجهیزات آبیاری قطره ای ، یکی مهمترین تجهیزات اصلی برای نگهداری از فضای سبز و گیاهان و درختان مهم می باشد آبیاری آن ها می باشد .  شرکت سورن بام فروش تجهیزات آبیاری قطره ای را در سراسر ایران ارائه می دهد .

اجزای سیستم آبیاری قطره ای :

سیستم آبیاری قطره ای از سه قسمت عمده تشکیل می شود :
1 : دستگاه تنظیم مرکزی ( کنترل مرکزی سیستم)
2: شبکه ی توزیع و آبرسانی ( لوله های انتقال آب
3: قطره چکانها

الف : دستگاه تنظیم مرکزی :

این قسمت معمولا در ابتدای هر سیستم و نزدیک منبع آب قرار می گیرد که شامل قسمتهای زیر می باشد :

پمپ ، فیلتر یا صافی ، سیکلون ، شیر تنظیم فشار ، مخزن کود و مواد شیمیایی ، کنتور آب ، دستگاه تنظیم کننده ،

فشار سنج ها . کارهایی که در این بخش انجام می شود عبارتند از :

تحت فشار قرار دادن آب ، تصفیه آب ، تعیین مدت زمان آبیاری ، اضافه نمودن کود و مواد شیمیایی لازم به آب .

ب : شبکه توزیع و آبرسانی  :

وظیفه ی انتقال آب در شیوه ی آبیاری قطره ای به عهده ی لوله های اصلی ، لوله های رابط و لوله های جانبی است .

لوله های اصلی عمل انتقال آب را از ایستگاه پمپ و به لوله های رابط یا جمع کننده در باغ یا مزرعه را به عهده دارند .

لوله های رابط ، آب را از لوله های اصلی به لوله های فرعی منتقل می کنند .

لوله های فرعی یا جانبی که قطره چکانها روی آنها نصب شده ، در کنار درختان یا بوته ها قرار گرفته و عمل آبیاری را انجام می دهند .

جنس این لوله ها معمولا از پلی اتیلن یا p.v.c است .

در سیستم آبیاری قطره ای می توانیم تمام سیستم یعنی لوله های اصلی ، رابط و جانبی را در زیر زمین قرار دهیم ،

ولی بهتر است فقط لوله های اصلی و رابط زیر زمین بوده و

لوله های جانبی در کنار هر ردیف از درختان بر روی سطح خاک قرار گیرند .
ج : قطره چکانها  :
قطره چکانها از مواد پلاستیکی محکم ساخته شده اند که انواع مختلفی دارد.

ساختمان قطره چکانها به شکلی است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته

و در مقابل سرما ، گرما و مواد شیمیایی نیز مقاوم است .

فواید  سیستم آبیاری قطره ای :

۱٫ بالا بردن راندمان آبیاری در حدود ۹۰%
۲٫ افزایش رشد و عملکرد محصول
۳٫ استفاده مفید و موثر تر از آب موجود
۴٫ کاهش خسارتهای ناشی از شوری
۵٫ کاهش هزینه های نیروی انسانی
۶٫ سهولت در انجام عملیات زراعی
۷٫ محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز
۸٫ تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان فضای سبز
۹٫ کاهش یا نبود رواناب سطحی