کاشت گیاهان فضای سبز

کاشت سیکاس در فضای سبز ویلا

آنچه در این مقاله میخوانیم

کاشت گیاهان:

برای طراحی فضا و داشتن محیطی زیبا فقط داخل خانه نیست که به چشم می آید، اگر باغ یا حیاط در خانه خود دارد طراحی کاشت گیاهان فضای باز و کاشت گل و گیاه بسیار به زیبایی فضا کمک می کند.

گیاهان برای زندگی یا در آب رشد می کنند یا در زمین و به دو دسته کلی گلدار (بزرگترین گروه گیاهان) و بدون گل تقسیم می شوند.

درختان نیز شامل دو دسته برگریز و همیشه سبزاند.

گیاهان هوای اطراف را تمیز کرده و اکسیژن تولید می کنند و باعث زیبایی فضا وایجاد شادی در فرد می شوند.

انواع کاشت گیاهان فضای سبز :

گیاهان سالانه ( گیاهانی که طول دوره زندگیشان یک فصل است)

گیاهان دوسالانه ( این گیاهان به مدت دو سال زندگی می کنند)

گیاهان چند ساله ( گیاهانی که بیشتر از دو سال عمر می کنند و جلوه اصلی هر فضای بازی اند)

مراحل کاشت گیاهان در فضای باز :

ابتدا محلی مناسب برای کاشت گیاه در باغ یا حیاط را پیدا کنید.(انتخاب محل مناسب باعث رشد بهتر آن میشود) یک گودال به اندازه کمی بزرگتر از گلدان گیاه حفر کنید و خاک را به یک طرف بریزید.

مقداری از خاک مناسب تهیه شده (کود و مواد آلی و …) را اضافه کرده.

قبل از کاشت ریشه گیاه را در ظرف آبی خیس کرده و سپس گیاه را از گلدان خارج کنید حال گیاه را در گودال قرار داده به طوری که خاک گیاه هم سطح با خاک اطراف باشد.

سپس اطراف گیاه را با خاک حفاری شده و تهیه شده پر کرده و گیاه را آبیاری کنید.

اگر درخت بزرگ و تنومندی در محوطه دارید می توانید آن را نگه داشته و برای زیبایی فضا استفاده کنید

علاوه بر این، این درختان برای ایجاد سایه بسیار مناسب اند.

استفاده از یک گیاه یا درخت خاص برای نقطه اصلی طراحی فضا.

استفاده از گل ها و بوته ها کنار مسیر پیاده.

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
Call Now Button