روش جابجایی درختان بزرگ

آنچه در این مقاله میخوانیم

روش جابجایی درختان بزرگ وانتقال درختان

روش جابجایی درختان بزرگ   در عملیات جابجایی درختان بزرگ  باید دقت داشت که زمان دقیق انتقال درخت چه موقعی می باشد زیرا باید مطمئن شوید که فاصله بین خارج کردن درخت از زمین با کاشت آن در محل جدید زیاد طولانی نشود چون ممکن است ریشه خشک شده و آسیب پذیر شود.

انتخاب گونه‌های مناسب درخت و بستر با کیفیت بر اساس خصوصیات محل کاشت، مراقبت درختان پس از کاشت، اندازه درختان منتقل‌ شونده( جابجایی درختان بزرگ، انتقال درختان بزرگ) خصوصیات توده ریشه درخت و عملیات بسترسازی بستگی دارد.

 

قبل از جابه جایی درختان باید میزان موفقیت آن طبق عوامل موثر بررسی شود. در درجه اول مرگ درخت را باید درنظر بگیرید واین احتمال را به حداقل رساند. سپس باید از سالم بودن گیاه اطمینان حاصل فرمایید زیرا درصورت بیمار بودن درخت امکان جابه جایی وجود ندارد و گیاه به شدت آسیب پذیر می شود.بعداز این موارد در خاطر داشته باشید که نهال جوان نسبت به جابه جایی مقاوم تر می باشد.درختان خزان پذیر از گیاهان همیشه سبز درجابه جایی مقاوم تر هستند و همچنین آنهایی که ریشه های سطحی دارند. به طور کل برای جا به جایی موفق درخت، فصل ،نوع درخت، روش و پوشش دهی ریشه را در طی فرایند درنظر بگیرید.

در موقع انتقال درختان بزرگ به زمین اصلی ممکن است آن ها دچار استرس شوند که علت آن از بین رفتن تعداد زیادی از ریشه ها بوده و جذب آب برای گیاه دیگر امکان پذیر نمی باشد . در زمان انتقال درخت به دلیل تغییر در توانایی جذب آب به علت از بین رفتن برخی از ریشه هایش با مشکلاتی مواجه می شود که در این میان شما باید دقت داشته باشید که هیچ ریشه ای بی آب نماند زیرا این امر سبب از بین رفتن ریشه های باقی می شود. و با از بین رفتن ریشه درختان بزرگ، ترکیبات هورمونی و تولید دوباره ریشه نیز از بین خواهد رفت که این هورمون ها نقش ذخیر کننده کربوهیدرات ها دارا بوده و با کاهش آن ها، توان گیاه نیز به طبع کاهش می یابد. در حالت کلی می توان بیان کرد که قدرت یک درخت در حفظ مقاومت خود پس از مراحل انتقال، موفقیت و یا عدم موفقیت کاشت را مشخص می کند. توجه داشته باشید که جابه جایی هر درختی به ارزیابی کامل نیاز داشته و این موضوع یک چهارچوب کلی ارزیابی را می طلبد.

روش جابجایی درختان بزرگ

درختان موجود در بازار به سه روش جابه جا می‌شوند؛ ریشه لخت یا ریشه ای که اصطلاحا تازه از زمین خارج شده اند، درختان ریشه توپی شده (گلوله شده) و پیچانده شده درون پارچه  ، گلدان ( از جمله گلدان در گلدان و ریشه لخت در گلدان)

سیستم جابه جایی به روش ریشه لخت، چند مزیت دارد:

1_ هزینه جابه جایی به روش ریشه لخت بسیار مقرون به صرفه تر از انواع دیگر جابه جایی می باشد، این امر به‌دلیل حفر کردن آسان زمین برای کاشت و نگهداری و حمل راحت برای این نوع جابه جایی است.

2_  در روش ریشه برهنه به علت مشاهده کامل ریشه در زمان خارج کردن آن از داخل زمین می توان سیستم ریشه را بررسی کرد و ریشه‌های نامرغوب یا ناقص را حذف نمود.

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
با ما در ارتباط باشید