اجرای چمن در محوطه سازی ویلا

پوشش گیاهی در محوطه سازی ویلا

آنچه در این مقاله میخوانیم

اجرای چمن در محوطه سازی ویلا

اجرای چمن در محوطه سازی ویلا ، کف سازی یکی از  مهم ترین بخش از تکمیل  شدن ویلا می باشد ، برای  اجرای کف سازی می توانیم از چمن های طبیعی و مصنوعی هم به صورت کامل و هم به صورت ترکیبی آن با سنگ استفاده کرد .

1-کیفیت ظاهری

مانند بافت، رنگ، عادت رشد، یکنواختی و تراکم گیاه می باشد.

منظور از یکنواختی ظاهر صاف و یکدست چمن است، تراکم به معنی نسبت اندامهای هوایی به واحد سطح است،

و رنگ آن از سبز روشن تا تیره متغیر است و در طول فصل رشد نیز تغییر می کند، همچنین عادت رشد بستگی به

استولون یا رشد کپه ای چمن و ریزوم زایی دارد.

2-کیفیت کاربردی

شامل مواردی چون استحکام برگ، پا خوری، ریشه دهی، حالت ارتجاعی، سر سبزی و قدرت ترمیم پذیری

  • استحکام برگ اشاره به مقاومت برگ در برابر فشار دارد.
  • منظور از پاخوری ظرفیت چمن در تحمل شوک های وارده بدون تغییر در خصوصیات ظاهری است.
  • ریشه دهی در اصل میزان فعالیت ریشه ها است که از موارد مهم در افزایش مقاومت به خشکی است
  • حالت ارتجاعی به برگشت برگها به حالت اولیه بعد از وارد شدن فشار به سطح آن اشاره دارد.
  • منظور از سرسبزی میزان اندامهای هوایی باقی مانده بعد از چیدن است که رابطه ی مستقیم با استحکام برگی و پاخوری چمن دارد.
  • قدرت ترمیم پذیری به معنی توان بازگشت چمن ها به حالت اولیه بعد از خسارت ناشی از رفت و آمد،
  • عوامل بیماری زا و حشرات می باشد.

اجرای چمن در محوطه سازی و نگهداری چمن

در انتخاب چمن  به نکات دیگری ازجمله سرعت استقرار، میزان مقاومت به سرما، گرما، خشکی، سایه، خاکهای اسیدی،

خاکهای شور، ایستایی و thatch  نیز باید توجه نمود.

چمن را معمولا به صورت بذر کشت می کنند، اما بعضی از چمن ها را  می توان از روش های

غیر جنسی نظیر  استولون ، ریزوم   و کپه ای کشت نمود.

از لحاظ شرایط آب و هوایی چمن ها را به دو گروه فصل گرم و فصل سرد تقسیم می کنند.

مناسب ترین دما برای پرورش و رشد آن در فصل سرد 24-15 درجه سانتیگراد است ، و می توانند

زمستان سرد را تحمل کنند اما در مقابل هوای گرم تابستان قدرت مقاومت ندارند. بهترین دمای رشد

چمن در فصل های گرم 35-26 درجه سانتیگراد بوده و در درجه حرارتهای زیر صفر بخواب می روند.

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
با ما در ارتباط باشید