کاشت گیاهان در فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

قرارگیری گیاهان در یک محوطه نسبت به یکدیگر و محل قرارگیری ، عوامل مهم برای توجه ، رنگ ، اندازه ، شکل و بافت و … بسیار مهم است .

افزودن به این در كلیه مراحل طراحی باید اصول زیبا شناسی شامل سادگی ، ترتیب و تسلسل ، تقارن ، تنوع ، تعادل و توازن ، تأكیدی ، تكرار و ریتم و مقیاس را برای دستیابی به یك طراحی كاشت موفق در نظر داشته باشد .

کاشت گیاهان در یک محوطه نیاز به طراحی دارد که در عین پراکندگی و گوناگونی باید یکپارچگی خود را حفظ نموده و حتی بتوانند حس طراح را منتقل کنند .

ایده های کاشت گیاهان :

ایجاد یک الگو برای کاشت گیاهان به صورت ردیفی یا در فلاورباکس .

بستر گیاهان را با چمن یا گیاهان پوششی پر کنید ، زیرا خالی بودن سطح خاک جلوه را از فضای شما می گیرد .

چند گیاه زمستانی مانند کوکب ، بگونیا و … را نیز در نظر بگیرید تا در زمستان محوطه تان خالی نباشد .

برای کاشت ردیفی ، گیاهان کوتاه تر در ردیف جلو و گیاهان بلند تر پشت آن ها قرار گیرند .

كاشت گروهی گیاهان

این نوع کاشت روشی طبیعی تر است که گیاهان ، درختچه ها و بوته ها نزدیک یکدیگر قرار گرفته و یک توده از گیاهان را ایجاد می کنند ، یعنی به صورت گروهی کاشته می شوند .

كاشت توده ای

در این روش گیاهان دیگر هویت انفرادی ندارند و به صورت عنصری برای یک طرح کلی به کار می روند .

عوامل موثر در طراحی کاشت اصولی

1- بررسی شرایط اقلیمی منطقه
2- بررسی گیاهان بومی یا شرایط اقلیمی منطقه
3- شناساسی محدودیت های طرح و نیازهاش
4-  انتخاب گیاهان مناسب با توجه به شكل كلی، رنگ و بافت آنها
5-  مشخص كردن نحوه كنار هم قرار گرفتن بادر نظر گرفتن اصول زیبا شناسی

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
با ما در ارتباط باشید