سیستم آبیاری فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

سیستم آبیاری فضای سبز

سیستم آبیاری فضای سبز ، برای داشتن فضای سبز با درختانی پر بار و محیطی سرسبز مهم ترین بخش آبیاری گیاهان و درختان می باشد ، از این رو سیستم های آبیاری در قسمت های مختلفی از فضا قرار می گیرد ، این سیستم ها می تواند بر دو اصل باشد : سیستم آبیاری قطره ای اتوماتیک ، سیستم های آبیاری دستی .

آبیاری اتوماتیک برای گیاهان فضای سبز توسط تایمرها انجام می شود که می توان برای آبیاری زمان مشخصی را به آن اختصاص بدهیم .

کاشت گیاهان و ایجاد فضای سبز در باغ سازی مشرقی

نصب  سیستم آبیاری باعث به وجود آمدن باغ هایی افسانه ای می شود که می توان به سیستم باغ سازی در مصر قدیم اشاره کرد که بر پایه باغ سازی کشاورزی بوده است.

کاشت گیاهان در آن دوران بر اساس خصلت ماهیت حکومت بوده است باغ های لوکس  تفریحی برای مردم عادی کمتر متداول بوده و فقط منحصر و محدود به باغ های اطراف قصر های سلطنتی و مزارع می شده است.

بنابر نظریه استر ابن کیفیت ساختمانی و اصول مهندسی این نوع باغ‌ ها با باغهای کشاورزی اختلافاتی داشته است.

در این گونه باغ‌ ها اغلب گیاهان پابلند از قبیل: انواع نخل، افرا و اکالیپتوس متداول بوده است.

ارتباط مصریان با یونان قدیم باعث شد درختانی مانند انار، انجیر، میموزا به مصر برده شوند.

در فضای باغ، از حوض خانه استفاده می کردند و به منظور تزئین اطراف حوض خانه از گیاهان زینتی پا کوتاه برای جدا سازی قطعات از یکدیگر از دیواره یا پرچین های کوتاه با طول زیاد استفاده می شده است.

مصریان در باغ های خود از مجسمه های باعظمت استفاده می کردند.

آنها بر اساس دو اصل باغ های خود را طراحی می کردند که یکی محور و دیگری سایه می باشد.

اجرای این روش مربوط به خشکی هوا و نیاز به سایه بوده است.

مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید