جا به جایی درختان بزرگ

جابجایی درختان و نحوه نگهداری آن

آنچه در این مقاله میخوانیم

جا به جایی درختان بزرگ

جا به جایی درختان بزرگ  گاهی برای کار در یک فضای سبز و محوطه سازی نیاز است که بعضی درختان را از بین برد و قطع کرد اما چه آن درخت ،نهالی جوان باشد یا درختی بزرگ و تنومند به جای قطع کردن آن بهتر است آن را جا به جا نمود. این کار هم کمک به محیط زیست است و هم کسانی که نیاز به چنین درختانی دارند بتوانند آن را در محوطه خود بکارند. جا به جایی درختان یکی از کارهایی است که در ایجاد فضای سبز به وفور اتفاق می افتد. در بسیاری از موارد برای جلوگیری از قطع درختان ،جا به جایی آن راه حل مناسبی است . برای مثال در ساخت وسازهای بسیاری افراد مجبور هستند درخت خود را جا به جا کنند .البته ممکن است شمانیز در خانه خود این کار را کرده باشید . همانطور که می دانید گیاهان حساسیت های خاصی نسبت به محل زندگی خود دارند اما قبل از جابه جایی درختان باید آن ها را ارزیابی کرد که آیا با جا به جا کردن ،درخت آسیب خواهد دید یا خیر، زیرا جابه جایی اگر غیر اصولی باشد می تواند برای رشد گیاه خطرساز باشد.

 

بهترین زمان جا به جایی درختان بزرگ

اگه چه به شکل تئوری وبارعایت اصول کاری در تمامی مواقع از سال می توان درخت را جابه جا کرد اما به طور عملی بهترین نتیجه در امر جابه جایی در زمان های خاصی از سال امکان پذیر است . برخی از درختان نسبت به جابه جایی مقاومت بیشتری دارند ولی برخی دیگر نسبت به جابه جایی حساس تر هستند. پس باید نسبت به شناخت درخت خود ، زمان مناسب برای انتقال را درنظر بگیرید. درمورد گیاهان خزان پذیر و همیشه سبز بهترین زمان برای جابه جایی در فصل پاییز و پس از ریخته شدن برگ ها است .البته تاقبل از اینکه به دلیل سرمای زمستان خاک یخ نزده وسفت نشده باشد. زمان مناسب دیگر برای جابه جایی درختان خزان پذیرو همیشه سبز ابتدای بهار و قبل از رویش جوانه ها وبه بیان دیگر درخت هنوز بیدار نشده است، می باشد.

چگونگی جا به جایی درختان بزرگ 

_ ابتدا 3/1 شاخ و برگ درختان را کم می کنیم.

_ باید مراقب بود که کمترین آسیب به ریشه برسد، ( نوع درخت و مقدار بزرگی ریشه را شناخته نسبت به آن دور خاک درخت را خالی می کنیم طوری که ریشه صدمه نبیند.)

_ درخت را با ابزار و ماشین آلات مناسب از خاک بلند کرده و به محل مورد نظر می بریم.

مراقبت های پس از جا به جایی درختان بزرگ

طی فرایند جابه جایی درختان به دلیل انجام عملیات جابه جایی و بروز برخی صدمات ریشه ای و از عادت در آمدن ریشه، تا مدت ها و بلکه سال ها به عوامل محیطی و شرایط نگهداری بسیار حساس هستند. این عوامل می توانند شامل : عوامل محیطی مانند دما ، وزش باد و آفتاب یا عوامل مراقبت و نگهداری مانند آبیاری و کوددهی و یا آفت و بیماری باشد. حساس شدن ریشه  می تواند به راحتی عامل از بین رفتن و آسیب درخت شود . بیشترین آسیب را ریشه های مویین و مکنده متحمل می شوند که متعاقب آن خسارت فیزیکی به سایر اندام درخت وارد می شود که از زمان آسیب 3 تا 10 سال طول می کشد تا بهبود پیدا کنند زیرا ریشه اندام اصلی جذب آب و مواد معدنی برای درخت می باشد..

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
با ما در ارتباط باشید