اصول نورپردازی فضای باز

آنچه در این مقاله میخوانیم

اصول نورپردازی فضای باز

اصول نورپردازی فضای باز : همان طور که قبلا در مبحث خطرات نور مصنوعی برای درختان و گیاهان هم گفتیم، نور پردازی  اصول نورپردازی نور های قرمز و نارنجی و ترکیبات آن ها  :

(همچون ارغوانی ترکیبی( باعث تحریک حس روزپنداری درخت می شود، و مقدار بیس از اندازه آن در برخی درختان باعث بروز خطا در تشخیص، طول روز و شب و فصول سال و تخریب ساعت درونی درخت می گردد، که این امر باعث اختلالات رشد می گردد.

از طرفی رنگ هایی همچون قرمز و نارنجی و ارغوانی غیر از زمان های برگ ریزی درخت، هویت زندگی را از آن سلب می کنند و نورپردازی حاوی رنگ های قرمز و نارنجی باعث، انتقال یک حس منفی از سبزی و طراوت درخت می شود.

استفاده از نورهای ترکیبی در نورپردازی درخت:

گاهی اوقات ما قصد داریم نورپردازی را کمی رویایی تر کنیم، پس از نورهای ترکیبی و ترکیب نور ها در نورپردازی درخت استفاده می کنیم،

به عنوان مثال:

طراحی نورپردازی درخت به صورت ترکیبی :

اگر درخت به صورت ترکیبی توسط رنگ های سفید گرم و فیروزه ای نورپردازی شود ، رنگ آفتابی هسته و تنه درخت را روشن می کند که مبین انرژی درونی درخت است و نورپردازی فیروزه ای باعث جلوه بیشتر رنگ برگ های درخت می شود.

استفاده از نور آبی ترکیبی در نورپردازی درخت :

اگر در نورپردازی رنگ آبی ترکیبی (سفید بسیار سرد)بر روی درخت اعمال شود .حسی رویایی و آرامش بخش را به مخاطب القاء می کند.

توجه به زنده و پویا بودن درخت در طراحی نورپردازی :

باید توجه داشت که درخت یک موجود زنده است ، رشد می کند، برگ می ریزد،  به خواب می رود، یخ می کند، زنده می شود، متولد می شود، شکوفا می شود، غمگین می شود، می ریزد و موکدا، رشد می کند.

در نورپردازی درخت باید دقت کرد که درخت امروز درخت فردا نیست و درخت فردا درخت سال آینده نیست، ممکن است امروز یک طراحی نورپردازی بر روی درخت زیبا به نظر برسد،

لیکن در فصل دیگری از سال یا سال دیگری از عمر درخت، همان طراحی نورپردازی مخرب و دارای سوء اثر باشد.لذا طراحی نورپردازی و قابل تغییر داشته باشیم.

مقالات مرتبط
پروژه‌های نورپردازی سورن بام
با ما در ارتباط باشید