روش های آبیاری قطره ای

تجهیزات آبیاری قطره ای باغچه

آنچه در این مقاله میخوانیم

روش آبیاری قطره ای  

روش های آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای شامل سه بخش ذیل است :
1 : دستگاه تنظیم مرکزی
2: شبکه ی توزیع و آبرسانی
3: قطره چکانها

1- دستگاه تنظیم مرکزی

این قسمت نزدیک منبع آب و در ابتدای هر سیستم قرار می گیرد و شامل بخش های زیرمی باشد :

پمپ ، فیلتر یا صافی ، سیکلون ، شیر تنظیم فشار ، مخزن کود

و مواد شیمیایی ، کنتور آب ، دستگاه تنظیم کننده ، فشار سنج ها .

کارهایی که در این قسمت باید صورت بگیرند، عبارتند از :

تحت فشار قرار دادن آب ، تصفیه آب ، تعیین مدت زمان آبیاری ، اضافه نمودن کود و مواد شیمیایی لازم به آب .

2- شبکه ی توزیع و آبرسانی  :

روش های آبیاری قطره ای

درروش های آبیاری قطره ای وظیفه ی انتقال آب را لوله های اصلی ، لوله های رابط و لوله های جانبی بر عهده دارند.

لوله های اصلی عمل انتقال آب از ایستگاه پمپاو به لوله های رابط یا جمع کننده در باغ یا مزرعه را به عهده دارند .

لوله های رابط ، آب را از لوله های اصلی به لوله های فرعی منتقل می کنند .

لوله های فرعی یا جانبی که قطره چکانها روی آنها نصب شده ،

در کنار درختان یا بوته ها قرار گرفته و عمل آبیاری را انجام می دهند . جنس این لوله ها معمولا از پلی اتیلن یا p.v.c است .

در روش های آبیاری قطره ای می توانیم تمام سیستم یعنی لوله های اصلی ، رابط و جانبی را در زیر زمین قراردهیم ،

ولی بهتر است فقط لوله های اصلی و رابط زیر زمین بوده

و لوله های جانبی در کنار هر ردیف از درختان بر روی سطح خاک قرار گیرند .

3- قطره چکانها  :

قطره چکانها از مواد پلاستیکی محکم ساخته شده اند و انواع مختلفی دارند.

ساختمان قطره چکانها به شکلی است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته

و در مقابل سرما ، گرما و مواد شیمیایی نیز مقاوم است .

روش های آبیاری قطره ای

مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید