اجرای کف سازی بام سبز با انواع چوب

اجرای کف سازی بام سبز با انواع چوب ، چوب هایی که در ساختمان مصرف دارند به دو دسته تقسیم می شوند.

انواع چوب :

سوزنی برگ ها و پهن برگ ها

درختان سوزنی برگ مانند: سرو ، کاج ، سرخدار ، نراد و درختان پهن برگ مانند: بلوط ، اقاقیا ، افرا ، ممرز ، توسکا ، راش ، چنار ، صنوبر ، بید و …

اجرای کف سازی بام سبز با انواع چوب و نقوش چوبی :

یکی از عللی که چوب را تا به این حد در صنعت ساختمان سازی مورد مصرف قرار داده است نقش های زیبا و جالب آن است. این نقوش که کلا به وسیله ی منظم بودن و یا نامنظم بودن الیاف چوب بوجود آمده اند اغلب از نظر تجاری و  بازار فروش دارای اهمیت می باشند. کلیه ی نقوش بوجود آمده در چوب را میتوان به دو دسته ی اصلی تقسیم کرد که عبارتند از نقوش ایجاد شده در اثر رنگ چوب و نقوش ایجاد شده در اثر الیاف چوب

اجرای کف سازی بام سبز با انواع چوب و عمر چوب :

دقیقا نمی توان عمر چوب را تعیین کرد زیرا عمر چوب به خیلی از موارد مربوط است مانند جنس چوب، وزن مخصوص چوب، مخصوصا محلی که چوب مصرف می شود.

وسایل چوبی از تمدن های قدیمی مصر که مربوط به چند هزار سال قبل از میلاد است هنوز در دست می باشد.ولی به طور کلی می توان گفت اگر چوب در شرایط ثابت از نظر آب و هوا و رطوبت قرار گیرد عمر آن از چند صد سال نیز متجاوز خواهد بود ولی اگر در شرایط متغیر واقع شود به سرعت پوسیده و از بین می رود. بهترین نمونه برای اثبات این گفته الوارهایی است که برای ساختن اسکله در دریا کار می کند. آن قسمت از این الوارها که بیرون آب قرار دارد سالم می ماند و همچنین آن قسمت از چوب که درون آب قرار می گیرد سالم می ماند ولی آن قسمت از چوب که در اثر جذر و مد آب گاهی در آب و گاهی خارج از آن واقع می شود به سرعت و ظرف مدت کوتاهی می پوسد و غیرقابل استفاده می شود .

اجرای کف سازی بام سبز با انواع چوب و محاسن چوب :

1- عایق حرارتی و برودتی است.
2- مقاومت مکانیکی نسبتا خوب و خاصیت ارتجاعی واقع در ضربه.
3- قابلیت پرداخت سطحی، رنگ پذیری، کنده کاری و برش