اجرای آبنما موزیکال ، ویژگی های اجرای آبنما موزیکال وآب, حرکت, صدا و بافت به طراحی محوطه سازی اضافه میکند، وطبیعی بودن و منحصر به فرد بودن فضا کمک میکند. آبنما یکی از المان هایی است که در فضای سبز کاربرد زیادی دارند .امکان استفاده از این المان در فضای بیرونی و داخلی امکان پذیر می باشد .

از جمله:

 • صدای طبیعت را در آستانه ی خود قرار میدهد.
 • اکوسیستم محلی را افزایش میدهند.
 • میتوانند متناسب با فضاهای کوچکتر طراحی شوند.
 • آلودگی صوتی را را در محیط اطراف خود کم میکنند.
 • جریان آب یون های منفی را آزاد میکند که موجب بهبود کیفیت فضا میشود.
 • نوعی کیفیت مراقبه ای دارد که برای همه جذاب است.
 • یک پس زمینه ی جالب برای سرگرمی ایجاد میکند.

 

جنس و مصالح آبنما / آبنما موزیکال /آبنما باغی:

متریال آبنما ها بستگی به شرایط محیط و هماهنگ بودن متریال با محیط اطراف دارد و بستگی به سلیقه کارفرما ، بسیاری از مردم چشمه های سنگی را ترجیح میدهند زیرا سبک آن کلاسیک است.اما مواد مختلفی وجود دارد برای مثال چشمه های رزین، تخته سنگ که نگاه یک آبشار را ایجاد میکند، سیمان تخته سنگ و سنگ فرش و سنگ های گرانبها نگاه سنتی تر و پایدار تر میدهد.

برای ساخت آبنما و چشمه های مصنوعی بهتر است از عناصر طبیعی مانند : سنگ ، قلوه سنگ های رود خانه ای ، سرامیک و … استفاده شوند ، زیرا در حین اینکه آبنما ها را به طور مصنوعی ساخته شده اند ، با استفاده از عناصری که در طبیعت وجود دارند به صورت طبیعی جلوه می کنند و زیبایی فضا را افزایش می دهند .

نگهداری آبنما/ آبنما موزیکال/ آبنما باغی:

 • در فصول سرد و یا در زمستان چشمه هایی که دارای فواره می باشند را چک کنید تا از یخ زدگی جلوگیری کنید .
 • از تمیزی وروشن بودن پمپ اطمینان حاصل کنید.
 • میتوانید برای از بین بردن جلبک ها آن ها را با یک قلمو پاک کنید.

طراحی انواع آبنما ها در طراحی منظر دارای چه ویژگی هایی می باشند ؟

 • بودجه
 • دسترسی فضا
 • ملاحظات نگهداری
 • سبک باغ
انواع آبنما:
 • فواره چند درجه
 • فواره ناپدید شده
 • چشمه ژاپنی
 • فواره دیواری
 • چشمه خودپرداز