دیوار سبز مصنوعی پروژه مرزداران که ساده ترین تعریفی که می توان از دیوار سبز در حالت کلی داشته باشیم ، دیواری که بخشی از آن یا تمامی آن به وسیله پوشش گیاهی پوشانده شده باشد دیوار سبز نامیده می شود . دیوار سبز مصنوعی مرزداران دیواری پوشیده از گیاهان است که هر جایی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و چشم هر بیننده ای را به خودش جلب کند و جلوه های زیبا و روح بخشی را به اطراف محیط خود ببخشد .

دیوار سبز مصنوعی مرزداران در سال 1400 در مرزداران خیابان گلدیس 8 اجرا شد . گیاهان اجرا شده در دیوار سبز مرزداران شامل گیاه گندمی ، گیاه پیتوس ، گیاه لیندا ، گیاه برگ عبایی ،

مدل پنل های

که در این دیوار سبز استفاده شده شبدر ،و شمشادی می باشد

دیوار سبز یکی از خلاقانه ترین اختراعات بشر است که نقش به سزایی و مفیدی را در روح و روان انسان دارد و در نگاه کلی نگهداری گل و گیاه به هر شکلی موجب انتقال حس انرژی مثبت به انسان می شود که دیوار سبز بر اساس نیاز و شرایط نگه داری می تواند در محیط باز یا بسته ساختمان قرار گیرد .

دیوار سبز مصنوعی مرزداران

با توجه به محل پروژه و شرایط اقلیمی که با بررسی های اولیه کارشناسان گروه سورن بام در این پروژه صورت گرفت از دیوار سبز مصنوعی استفاده شد که این دیوار سبز بر روی یکی از دیوارهای اداره برق که درب آن روبروی ورودی ساختمان پروژه ما قرار گرفته بود اجرا شد که از دید ساکنان و مردمان ساختمان در حین رفت و آمد و عبور و مرور دید بسیاری بدی داشت و جلوه ی ساختمان را در دید بصری بد کرده بود ،

اجرای دیوار سبز مصنوعی

کارشناسان ما در ابتدا با اندازه گیری درب اداره برق استراکچر زیرسازی دیوار سبز را در آوردند و با نصب این استراکچر و رنگ آمیزی آن مراحل اولیه را طی نمودند و بعد از رنگ آمیزی استراکچر و نصب آن و با انتخاب پوشش گیاهی که با بررسی اولیه نسبت به شرایط اقلیمی آن محیط برای ماندگاری دیوار سبز از گیاهان مصنوعی استفاده شد اجرا شد

پوشش گیاهی دیوار سبز مرزداران

در این دیوار سبز ما از پوشش گیاهانی همچون پتوس ، گل سنگ ، پوشش گیاهان پنلی و برگ فلفلی و … استفاده شده و با افزودن گیاهانی همچون سرخس ، برگ های پهن و بلند ، گندمی و لیندا و …. به این دیوار سبز مصنوعی حالت جنگلی القا کردیم .

سوالات متداول دیوار سبز مصنوعی پروژه مرزداران

  1. دیوار سبز در حالت کلی به چند دسته تقسیم می شود ؟
  2. دیوار سبز چه تاثیری بر زندگی انسان ها می گذارد ؟

1. انواع دیوار سبز

طبیعی : پوشش گیاهی همراه خاک و مواد غذایی که با توجه به فضای مورد نظر از لحاظ آبیاری نورگیری باید دارای شرایط مناسبی باشد تا اجرا و نصب شود .

مصنوعی : پوشش گیاهی مصنوعی که به دلیل بی نیازی از خاک ، آب دارای وزن سبک که به راحتی بر روی دیوار فضای مورد نظر قابل اجرا و نصب می باشد .

2. مزایای استفاده از دیوار سبز مصنوعی ؟

  • فضای روح بخش و آرامش بخشی را برای ساکنین فراهم می آورد .
  • علاوه بر زیبایی بصری که ایجاد می کند به ارزش ساختمان افزایش می دهد .
  • دیوار سبز باعث کاهش آلودگی و دمای اطراف محیط می شود .