تراس سبز اقدسیه :امروزه روز به روز از کیفیت و کمیت فضاهای خارجی خانه ها مثل تراس و حیاط کاسته می شود . بنابراین باید از حداقل فضاها مانند تراس سبز اقدسیه بهترین استفاده را کرد. تراس مکانی است که در آن میتوان از نور خورشید بهره برد و آسمان را دید. عدم وجود حیاط ها و باغ ها که از مضرات زندگی شهرنشینی است، موجب کسالت و خستگی مفرط در افراد می شود . این روزها می توان با ایجاد تراس سبز قسمت قابل توجهی از این ضرر را کاهش داد . در مناطق سردسیر تراس به معنی خاص خود کمتر استفاده می شود ، اما در مناطق گرمسیری جزء مهمی از ساختمان ها است.

تراس سبز اقدسیه

همه ی ما ذاتا به طبیعت و سرسبزی علاقه مندیم، اما بدلیل مشغله ها و مشکلات تن به زندگی کسل کننده شهری داده ایم . اکنون می توان در فضای مانند تراس یک باغ کوچک داشت . اولین راه برای افزودن زندگی به تراس کاشت گیاهان پرحجم طبیعی است، که می توان آنها را در باکس های چوبی یا فلزی کاشت. استفاده از گل و گیاه بر دیوار و سقف باعث می شود فضای کمتری اشغال شود و فضای مفید برای تعبیه مبلمان استفاده می شود .

استفاده از وسایلی که رنگ و بوی بومی دارند مثل کوزه و آبنما و.. موجب ایجاد فضایی پر روح می شود .

استفاده از وسایل طبیعی مثل کنده درخت موجب ایجاد حس حضور در طبیعت می شود .

نورپردازی مناسب در فضای تراس موجب جذب شما به سمت طبیعت کوچک منزلتان می شود .

با تعبیه مبلمان متناسب با فضا مکانی آرامش بخش برای از بین بردن خستگی یک روز شلوغ را فراهم می کنید .

در تراس های سبز برای زیبایی محیط قسمت هایی را برای گل کاری و کاشت گیاهان فصلی و دایمی اختصاص داده و با استفاده از سنگ فرش ها تناسب زیبایی را ایجاد کرد.

ایجاد فضای سبز در تراس علاوه بر استفاده ساکنین موجب زیبایی ساختمان وهمچنین زیبایی شهر نیز میشود.