کاشت چمن در باغ

کاشت چمن در باغ  در فضای سبز توسط افراد مجرب در اجرای دقیق این سیستم زیر سازی طراحی فضای سبز بعد اصلیش چمن می باشد

که می توانیم با دختچه های زینتی و گل ها به آن پرو بال داد.

در صورت دوام زیبای چمن و داشتن چمن مطبوع می بایست

با در نظر گرفتن بررسی روزانه و حفاظت آن ( به خصوص در پارک ها) از حراست استفاده کنیم.

چمن علاوه بر زیبایی فضای شهری و پارک ها می توان

گفت اکسیژن مورد نیاز اطراف خود را تامین می کند و آن را بهبود می بخشد.

در تمیزی و پاکی هوا موثر می باشد علاوه بر این می توان گرد و غبار را کم کند

و از تبخیر شدن آب زیاد در سطح زمین جلوگیری کند.

در جاهایی که چمن همراه با درختان پهن برگ و سوزنی هستند سیستم آبیاری چمن تا حد زیادی نیاز آب درختان را تامین می کند.

کاشت بذر چمن

چمن را هم می توانیم از طریق بذر بکاریم در محل مورد نظر یا به صورت قطعات جابه جا کرد و به مکان دیگر برد

و یا به صورت آماده از موسسات تهیه کشت چمن همراه با ریشه و چندین سانتی متر خاک  تهیه کرد.

چمن می بایست در خاکی عمیق و حاصل خیز کشت شود و این خاک عاری از بذر علف هزر  و نه چندان سنگین و نه خیلی سبک باشد.

در مرحلیه کاشت چمن باید خاک را بیل بزنیم و بعد از چند روز کلوخ ها و خرد سنگ ها را از خاک خارج می کنیم تا سطح خاک صاف شود.

این کار توسط یک تخته یا با یک غلطان سبک که با چرخش آن در خاک انجام می شود.

زمان کاشت چمن

بهترین زمان کاشت در تهران اردیبهشت می باشد و بسته به نوع چمن میزان بذر در هر مترمربع متفاوت می باشد.

بذر باید به صورت یکنواخت در خاک پخش شود و توسط شن کش خاک کشت شده را زیرو رو کنیم

به طوری که چند میلیمتر خاک روی بذرها را می پوشاند و بذر با سطح خاک مخلوط می شود

، و سپس به اندازه 1-2 سانتی متر کودپاشی و یا خاک برگ میزنیم.

چمن های درشت مانند لالیوم را باید 50 گرم و چمن های ریز مانند پوا را 20 تا 30 گرم برای هر مترمربع در نظر می گیریم.

کود یا خاک بیش از حد روی چمن ممکن سبز شدن چمن را به تاخیر بیاندازد و یا اصلا سبز نشود.

چمن کاری

دوران بحرانی که می توان در چمن کاری در نظر گرفت، بعد از کشت بذر و قبل از سبز شدن آن است در این دوران چمن می بایست هر روز آبیاری شود

و در موقعه آبیاری می بایست مراقب باشیم که خاک سفت نشود و تذر شسته نشود.

آبیاری مناسب در کاشت چمن

آبیاری روزانه چمن می بایست هر روز انجام شود که باعث می شود برگ ها با طراوات شوند.

آب مورد نیاز چمن بستگی به نوع خاک، میزان رطوبت هوا، میزان بارندگی، حرارت محیط، نوع چمن و… دارد.

آبیاری چمن به طور معمول

در اویل صبح و یا زمانی که شدت گرمای روز کمتر می باشد صورت می گیرد.

پس از چند روز که چمن ها سبز شدند و ارتفاع آن ها به سه الی چهار سانتی متر رسید

بار دیگر غلطک سبکی روی آن می زنیم تا ریشه گیاه جوان کاملاً با خاک تماس پیدا کرده و تولید ریشه های زیاد تری نماید.

بعد از اینکه کاشت چمن در باغ  تا اندازه ای رشد کرد و ارتفاعش به حود 5 الی 6 سانتی متر رسید. چمن را کوتاه می کنیم.

چیدن چمن ها به منظور جلوگیری

از به گل رفتن و یکنواخت و پر پشت شدن آن ها صورت می گیرد.