متریال بام سبز

متریال بام سبز : گیاهانی که در عمق کم رشد کنند و مطابقت با شرایط اقلیمی منطقه رشد کند و دارای مقاومت بالا باشد. محیط کاشت: شرایط باید طوری باشد که گیاهان دارای وزن کم باشد و دارای تفاوت های نسبت به کاشت و خاک های معمولی باشد.

لایه بندی بام سبز و تجهیزات مخصوص

لایه بندی بام سبز و تجهیزات مخصوص

وزن مورد نظر که برای محیط کاشت می توان در نظر گرفت 900 کیلوگرم در هر مترمکعب می باشد. که دارای مخلوط معمولی مرکب از یک سوم ماسه، یک سوم سنگ های متخلخل و یک سوم گیاه خاک مصنوعی محیطی می باشد. بام سبز پوشش گیاهی روی پشت بام است

 

 

متریال بام سبز شامل لایه زهکشی که دارای لایه های دیگری می باشد.

لایه صافی
                 لایه مانع ریشه ها
سفحه زهکشی

لایه صافی: کارایی مدنظر صافی دور کردن رطوبت از محیط کشت و لایه زه کشی فیلتری می باشد به عبارتی باعث دور شدن رطوبت از محیط ریشه ها می باشد، این فیلتر شامل یک بافت پارچه ای و لایه ای از شن و ماسه می باشد.

عایق مانع ریشه ها: کاربری آن جلوگیری از نفوذ ریشه به عایق کاری و پوسته سقف می باشد.

صفحه زهکش: دارای سه لایه در یک صفحه می باشد که اولین لایه از بالا به صورت فیلتر عمل می کند و باعث دور شدن آب اضافی از ریشه ها می شود، به عبارتی به عنوان لایه محافظ ریشه ها عمل می کند. لایه دوم مد نظر که لایه میانی می باشد. به شکل کاسه های مخروطی شکل هستند به طوری که آب اضافی را از ریشه ها دور می کند و در خود نگه می دارد. لایه سوم که لایه اخری به شمار می رود

لایه های روف گاردن

لایه های روف گاردن

دارای یک فیلتر پارچه ای است که مانع از آسیب دیدن غشاء و عایق می شود.

لایه محافظ: کاربری آن حفاظت بام و سیستم عایق کاری از نشت کردن و نفوذ آب می باشد. که شامل صفحه ای از بتن سبک و صفحه ای از عایق محکم، ورقه ضخیم پلاستیکی می باشد.

ساختار سقف، غشاء بام یا لایه عایق کاری رطوبتی: از نشت water proofing در بام و چکه کردنش جلوگیری می کند.

آشنایی با لایه های روف گاردن

آشنایی با لایه های روف گاردن

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .