مرکز فروش قلوه سنگ در تهران

مرکز فروش قلوه سنگ در تهران ، شرکت سورن بام یکی از بهترین تولید کننده های سنگ های قلوه ای رودخانه ای سفید و رنگی با ابعاد و اندازه های مختلف است .مرکز فروش قلوه سنگ در تهران واقع در اشرفی اصفهانی ابتدای جلال ال احمد پلاک 194 می باشد .شرکت سورن بام با ارسال انواع سنگ های قلوه ای و سنگ رودخانه ای به تمام نقاط ایران آماده همکاری است .سنگ قلوه ای از نقطه نظر زمین شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یک دیگر پیوند یافته‌اند، درست شده‌ است.

در مقابل خاک توده‌ای از ذرات با دانه‌های منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر هوازدگی سنگ‌ها و به طور برجا تشکیل شده‌ است.

منشا شکل گیری سنگ قلوه ای و سنگ رودخانه ای

محصولات سنگی در دو فرایند کوه زایی و کوه سایی در زمین به وجود می آید و بعضی دیگر از سنگ ها در روخانه  به وسیله آب به هم خورده و سابیده می شوند که اصطلاحا سنگ قلوه ای یا رودخانه ای گفته می شود که در محوطه سازی فضای سبز استفاده می شود، سنگ های قلوه ای را در تزئینات محوطه هم استفاده می شود در کنار استخر ها، بام سبز ، آبنما ، و…. کاربرد دارد .

عوامل فرسایش یا هوازدگی به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می‌شوند.

عواملی دیگر هستند که سنگ را در داخل کارخانه برده و  خرد می کند ، سنگ ها در اثر به هم خوردن سابیده شده و مثل سنگ قلوه ای یا رودخانه ای شده و آماده ارسال به بازار می شود.

 

ساختار شیمیایی سنگ قلوه ای

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که سنگ چیست ؟ و از چه تشکیل شده است ؟

کانی ساختار تشکیل دهنده سنگ است . کانی ها موادی طبیعی ، جامد ، غیر آلی هستند که معمولا نیز متبلور و همگن اند .تعداد کانی هایی که تا کنون شناخته شده اند به بیش از ۳۰۰۰ رسیده است ، اما تعداد محدودی از آن ها فراوان اند ( در سطح زمین ) و کانی سنگ ساز اند .

طبقه‌بندی شیمیایی سنگ‌ها

سنگ ها بر اساس کانی های تشکیل دهنده شان به چهار دسته زیر تقسیم می شوند :

  • کربنات‌ها
  • سولفات‌ ها
  • اکسیدها
  • سیلیکات‌ها