بام سبز ولنجک – سورن بام

بام سبز ولنجک

با خاص توسط شرکت سورن بام اجرا شد

شرکت سورن بام طراحی و اجرای بام سبز ولنجک در مساحت 800 متر مربع در دو قسمت با  اجرا کرد .

مراحل زیر سازی ، زهکشی و همچنین فیلتراسیون و خاک مخصوص یک به یک اجراشد

و همچنین برای تست آب بندی آن کل بام سبز را  پر از کردم و ۳۶ ساعت تست آب گرفتم که در عکسها موجود است

بعد آز آن شبکه های زهکشی را اجرا کردیم که باعث حرکت آب به سمت فاضلاب می شود

دربام سبز ولنجک از فلاور باکس های بتنی که با سنگ کاور شده استفاده شده است

که تمامی فلاور باکس ها با عایق ضد ریشه ، فیلتراسیون ، عایق محافظ و زهکش استفاده شدکه ریشه به سازه آسیب نرساند .

استفاده از سیستم مه پاش هم که از مواردی بود که در بام سبز ولنجک توسط سورن بام اجرا شد

چون کاشت گیاهان نیز با سورن بام بود وگیاهانی مانند یاس هلند و برگ بو  استفاده شد

که این گیاهان احتیاج به روطوبت دارند که با سیستم مه پاش این مورد نیز انجام شد

 roof garden

بام سبز ولنجک – سورن بام

روف گاردن بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده،

پوشانیده می‌شود. لفظ بام سبز همچنین می‌تواند برای بام‌هایی که مفاهیم سبز را مد نظر قرار می‌دهند،

سبز پوش کردن بام نیازمند گیاهانی است که به دقت انتخاب شده‌اند

تا در برابر محیط خشن و بی‌روح محیط پشت بام در شرایط کم آبی و بی آبی، عوامل اقلیمی،

یخ زدگی، نسیم دریا و خشکی و غیره مقاومت کنند. بام سبز ولنجک – سورن بام

نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی مختلف، متفاوت بوده و بام سبز، اوج تلفیق اجرا با محیط است .

اجرای سیستم آبیاری قطره ای

بام سبز ولنجک که توسط سورن بام انجام شد که تمامی این گیاهان با نازل های قطره چکان آبیاری می شوند بام سبز ولنجک – سورن بام بام سبز ولنجک – سورن بام بام سبز ولنجک – سورن بام در ضمن در این پروژه تراس سبز نیز در طبقات بود که اجرا شد