گرین وال طبیعی

گرین وال طبیعی ، یا همان دیوار سبز زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی طبیعی است. دیوارهای سبز بنا به

شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان احداث گردد. هم چنین تکنیک ها و روش های مختلفی وجود دارد که می توان دیوارهای

سبز را در بعدهای متفاوت به منظور فضاسازی محوطه داخلی ساختمان و یا نمای بیرونی ساختمان ایجاد کرد.

آبیاری دیوار سبز طبیعی:

سیستم آبیاری اکثر دیوارهای سبز شامل یک قاب، سلول‌ها و کانال‌های آبیاری قطره ای است.خاک به عنوان یک ماده هدایت کننده در گلدان‌ها عمل

می‌کند. دیوارهای سبز هم چنین به صورت دیوارهای زنده باغ های عمودی و یا به طور علمی دیوارهای پیچیده گیاهی عمودی نامیده می شوند.

دیوار سبز دیوار ایستاده ای است که به طور نسبی و یا حتی به طور کامل با پوشش گیاهی پوشانده شده است.

دیوارهای سبز بسیار با شکوه و زیبا و مجلل هستند کاربرد آنها در بام های سبز ، نمای دلنشینی را برای ساختمان ایجاد می نماید که صرف نظر

از مزایای زیست محیطی آن ، همگان می توانند از وجود ان لذت ببرند زیرا نمای زیبایی را به محیط می بخشد و هم چنین هوای محیط را پاکیزه نگه می دارد .

مفهوم گرین وال طبیعی یا دیوار سبز زنده :

در زمان حاضر، کلمه سبز به عنوان یک موضوع جالب، در کانون توجه معماران و شهرسازان معاصر قرار گرفته است. اما ساختمان سبز چیست؟

در ایالت متحده آمریکا، اداره محیط زیست ساختمان سبز را اینگونه تعریف می‌کند:فرآیندی در جهت افزایش کیفیت ساختمان که در آن، ساختمان‌ها

و محل قرارگیری آنها از آب، انرژی و مصالح استفاده می‌کنند و تأثیرات منفی ساختمان را روی سلامت انسان و محیط،

از طریق مکان یابی بهتر، طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری چرخه زندگی کامل یک ساختمان کاهش می‌دهند؛ بنابراین ساختمان سبز نه تنها به

محیط زیست آسیب نمی‌رساند، بلکه به گونه مثبتی در اکوسیستم مشارکت می‌نماید و حتی ممکن است به درمان اثرات ناشی از منظرهای

آسیب رسان کمک نماید و در زیبا سازی فضای اطراف نقش به سزایی را ایفا می نماید .

مزایای گرین وال یا دیوار سبز زنده :

  • افزودن فضای سبز جدید
  • اکسیژن رسانی توسط گیاهان طبیعی به محیط
  • حس حضور در طبیعت در محیط
  • کاهش بار انرژی منفی محیط
  • دیوارهای سبز محافظ نمای ساختمان و دیوارهای داخلی می باشند.