نگهداری دیوار سبز

نگهداری دیوار سبز استفاده از سموم شیمیایی اثرات مخربی بر محیط زیست  دارد، در شیوه های مدرن استفاده از سموم شیمیایی به حداقل رسیده و در شرایط بحرانی برای ازبین بردن آفات از سموم شیمیایی استفاده می شود.

لازم به ذکر است که در شیوه های نوین از سمومی که به صورت طبیعی و گیاهی می باشند استفاده می شوند. سموم شیمیایی بر اساس روش های تولیدی دسته بندی می شوند که عبارتند از: گیاهی، مصنوعی، معدنی و…

انواع سموم نگهداری دیوار سبز:

  • سموم آفت کش 
  • سموم قارچ کش
  • سموم علف کش

سم های آفت کش و قارچ کش به سه دسته تقسیم بندی می شوند.

  • سموم تماسی
  • سیستم گوارشی
  • سیستمیک

سیستم آفت کش و قارچ کش:

در این روش از برخورد سم با حشره و یا قارچ سم به داخل آنها نفوذ کرده و باعث از بین رفتنشان می شود.

سموم سیستمیک:

در این روش سم را در قسمت های مختلف گیاه از جمله: برگ، ساقه، ریشه پاشیده می شود و جذب ریشه شده و موجب می شود آفات از قسمت های مختلف گیاه از بین برود. این روش علاوه بر اینکه خاصیت شیوه خود را داراست خاصیت شیوه ی تماسی و گوارشی را نیز دارا می باشد.

سموم تماسی و گوارشی عبارت است از: دیازینون  و موسییلان  و سم سیستمیک، ایمیداکلوپراید نام دارد.

هریک از سموم برای کنترل و از بین رفتن حشرات مکنده مانند کنه ها، شته و…. استفاده می شوند.

سموم تماسی و گوارشی عبارت است از: دیازینون و موسییلان  و سم سیستمیک، ایمیداکلوپراید نام دارد.

هریک از سموم برای کنترل و از بین رفتن حشرات مکنده مانند کنه ها، شته و…. استفاده می شوند.

برای کنترل از نمو و سفیدک های از سم های تماسی و قارچ کش به نام بنومیل استفاده می شوند و برای پوسیدگی گیاهان از سم های سیستمیک مانند رورال تی اس و یا ایپردیون می توان استفاده کرد.

استفاده از سموم برای گیاهان داخل محوطه، روف گاردن، گیاهان داخل دیوار سبز و فلاور باکس ها و….  می شوند.