آبیاری قطره ای باغ

آبیاری قطره ای باغ ها :  آبیاری فرایند رساندن مقدار های کنترل شده آب به گیاهان و درختان می باشد ،

که آبیاری به رشد محصولات کشاورزی ، حفظ و نگه داشتن مناظر و احیا کردن پوشش گیاهی

در منطقه های خشک و بی آب و در دوره هایی با بارندگی کمتر از حد تعیین شده سالیانه کمک می کند .

از سیستم آبیاری برای مهار کردن گرد و غبار ، دفع فاضلاب ها و استخراج معادن استفاده می شود و

آبیاری اغلب با زهکشی انجام می شود .

 

آبیاری قطره ای باغ

آبیاری قطره ای باغ

روش های آبیاری باغ

در صورت عدم تامین آب توسط بارندگی های طبیعی سالیانه ، باید اقدامات لازم نسبت به

آبیاری باغ ها و مناطق مورد نیاز کرد .

آبیاری سنتی :

این روش یکی از قدیمی ترین روش های آبیاری می باشد که تمامی سطح های

باغ بدون مرز بندی آبیاری می شود  در نتیجه آب زیادی از دست می رود و با تبخیر شدن رطوبت

نمک ها بالا می آید و  سرانجام برای گیاه و خاک باغ مضر می باشد .

 

آبیاری شیاری :

ین روش آبیاری مناسب برای باغ های مسطح است که برای اجرای این روش در طول

ردیف های کاشت ، شیار های کوچکی ایجاد می کنند و آب از جوی اصلی به سمت جوهای کوچکتر هدایت

می شود و بعد از اجرا شیار ها به شعاع کمی از درختان باید خاک ریخته شود تا در حین عبور آب مستقیما

با تنه درختان برخوردی نداشته باشد .

 

آبیاری قطره ای باغ

آبیاری قطره ای باغ

 

آبیاری بارانی :

در این روش از باران مصنوعی استفاده می شود ولی برای آبیاری باغ ها

مناسب نمی باشد چون در این روش به دلیل یک نواخت پاشیدن آب امکان رشد علف های هرز بسیار زیاد است .

 

آبیاری قطره ای :

در حالت کلی آبیاری قطره ای عبارت است از روشی که در آن آب با فشار کم از قطره چکان

خارج می شود و به صورت قطره ای در پای ریشه گیاه ریخته می شود .

 

معادل دیگر آبیاری قطره ای آبیاری موضعی می باشد .

این روش در دهه 50 ترویج پیدا کرد که باغ های بزرگی با این روش آبیاری شدند .

آبیاری قطره ای ایده آل ترین روش برای آبیاری باغ ها  در شرایط کم آبی است که به تامین نیاز آب

و آبیاری و سهولت رساندن مواد غذایی به باغ ها کمک می رساند .

 

آبیاری قطره ای باغ

آبیاری قطره ای باغ

اجزای سیستم آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای از چندین جز تشکیل شده است :

قطره چکان

پمپ

لوله های فرعی

لوله های اصلی و نیمه اصلی

دستگاه های کنترل مرکزی

شیر فلکه قطع و وصل جریان ورودی