آبنما در محوطه سازی ویلا ، یکی از المان هایی که در چند سال اخیر برای محوطه سازیشدیدا مورد استقبال عمومی قرار گرفته ، آبنما بوده است . ساخت آبنما می تواند با مصالح مختلف انجام پذیرد .در ساخت آبنما در محوطه سازی ویلا مواردی چون نحوه ریزش آب ، مقدار صدای مورد نیاز برای فضا،نور پردازی ، ایزولاسیون و سهولت نگهداری ، از اهمیت بالایی برخوردار است .

برکه در محوطه سازی :

برکهبه فضایی گفته می شود که آب در آن بدون جریان و در فضایی بسته قرار دارد .برکهدرمحوطه سازیمعمولا برای فضا هایی با هدف آرامش ، طراحی و ساخته می شود

می توان المان مفیدی در تامین این هدف باشد .برکه ها علاوه بر کاربرد به لحاظ زیبایی درمحوطه سازی،می تواند نقش مهمی در ذخیره سازی آب برای آبیاریفضای سبزایفا کند. گیاهانی چون نیلوفر آبی ، لویی و.. که به عنوان گیاهان آبزی درمحوطه سازی و فضای سبز جهت زیبایی بیش از پیش استفاده می شوند ، در آبهایی که راکد هستند ( مثل برکه ) قادر به ادامه حیات اند.

استخر در محوطه سازی :

از دیر باز شنا به عنوان یکی از مفرح ترین ورزشها مورد توجه بوده است،به همین دلیل ساخت استخر سالها در حیاط منازل مسکونی مورد توجهمحوطه سازانقرار داشته.

امروزه با تغیر شکل زندگی شهر نشینی معمولا استخر بعنوان بخشی ازمحوطه سازیویلا ها دیده می شود .ساخت استخر به دلیل چالشهایی چون آب بندی ، تصفیه و نگهداری ، از تخصصی ترین عناصر درمحوطه سازیاست.

نهر در محوطه سازی

در فرهنگ کهن ما همیشه آبهای روان چه در باغ های ایرانی که ساخت آنها به بیش از 2000 سال می رسد و چه در شرایط طبیعی از اهمیت و استقبال زیادی برخوردار بوده ،به همین دلیل داشتن چنین المانی درمحوطه سازیمی تواند فضایی متفاوت ایجاد نماید.