در طراحی محوطه در همه ی فضاها باید گیاهان و فضاها باهم هماهنگی داشته باشند. برای مثال در قسمتی از حیاط یا بام سبز که نشیمن طراحی شده است باید از درختان سایه انداز استفاده شود تا از شدت آزار نور خورشید وگرمای آن در طول روز بکاهد.

درختان سایه انداز: بید مجنون، چنار،شاه بلوط، افراسیاه، نارون، عرعر، پائولینا، توت امریکایی، درخت ابریشم، درخت لاله.

در برخی مواقع ممکن است سرعت رشد درخت مهم باشد.

درختانی که رشد سریع تری نسبت به بقیه درختان دارند: سرو نقره ای، عرعر، دم موشی، زیتون تلخ، چنار، اقاقیا، سدروس، توت آمریکایی، درخت ابریشم.

گیاهان میوه مناسب پارک ها: گلابی، آلو، پسته، انجیر، شیرخشت، ازگیل، زالزللک، زیتون.

گیاهان جاذب پرنده: یاس وحشی، زغال اخته، زیتون، خاس، پیروکانتا، یاس خوشه ای، امین الدوله، انگور زینتی.

گیاهان اقلیمی

گیاهان محوطه سازی در برخی اقلیم ها درختان خاصی هستند.

مناطقی که گرد وخاک دارند و یا درصد یکی از مواد آلی خاکشان بیشتر است.

گیاهان مناسب خاک آهکی: زیتون، زربین، سرو خمره ای، چنار، زبان گنجشک

درختان مقاوم به گرد وخاک: عرعر، زالزالک، چنار، ژنکیو، لیلکی امریکایی، ماگنولیا، اقاقیا، داغداغان

درختان مناسب آب و هوای مدیترانه ای: زربین، زیتون، برگ بو، انجیر

درختان مقاوم به آب شور: کاج، ایلان، گل ابریشم، اقاقیا، گز، سنجد، توت، صنوبر، کنجد، سپیدار

گیاهان مناسب خاک آهکی: اقاقیا، توسکا قشلاقی، عرعر، لیلکی امریکایی

درختان با بافت خشن: عرعر، انجیر، خرمالو، شاه بلوط هندی، نخل زینتی

دارای بافت نرم: ابریشم، لیلکی، ابریشم مصری

درختان آشغال ریز: زیتون تلخ، اقاقیا، زیتون، توت آمریکایی

گیاهان معطر: سروناز، برگ بو، گل یخ، گل سنجد، یاس خوشه ای، اقاقیا، نمدار، پائولینا، ماگنولیا

درختان آب دوست: چنار، توسکا، بید مجنون، درخت لاله

درختان بادشکن: گردو، توت امریکایی، سرو نقره ای، سرو خمره ای، زالزالک، نمدار، سدروس، گردو

گیاهانی که رشد کمی دارند: زیتون معمولی، ماگنولیا، برگ بو، انجیر، سوفورا

گیاهان دارای رشد متوسط: پر، ژنیکو، درخت چینی، توری، داغداغان

گیاهان محوطه سازی مقاوم به سرما: سرو نقره ای، ابریشم مصری، کریپتومریا

برخی گیاهان از فرسایش خاک جلوگیری میکنند مانند: توسکا قشلاقی، چنار، بید مجنون، توت امریکایی، سرو نقره ای

گیاهان با عمر طولانی: زیتون معمولی، شاه بلوط هندی گل سفید، سروناز

گیاهان با عمر کم: زیتون تلخ، اقاقیا، افرای سیاه

درختان جلوه دار در زمستان: یاسمن زمستانی، سرو سیمین، گیلاس، انواع کاج ها و سروها، گل یخ

درختان مناسب برای کوچه ها و بلوارها: سرو خمره ای، توس، زبان گنجشک، شاه بلوط، چنار، درخت لاله سیب، شنگ ترشت شبدری، گلابی، بلوط

درختانی که کمتر به نور خورشید نیاز دارند(مقاوم به سایه): سرخس، دوگلاس، راش، سکویا، ممرز، نوئل

درختان جنگلی: سرو نقره ای، افرای سیاه، زبان گنجشک، اقاقیا، توسکای قشلاقی، ارغوان، کاج سیلوستر، بلوط، گز، شاه بلوط، سدروس، عرعر

درختانی که با برگ، گل و میوه تنوع رنگی ایجاد میکنند: ارغوان، سیب گل، مموزا، طاووسی، توری، ماهونیا، پیراکانتا، ماههونیا، دوتسیا، ماگنولیا زمستانه.