گیاهان رونده آپارتمانی ، گیاهان آپارتمانی انواع بسیاری دارند که یک دسته از آن ها شامل گیاهان رونده است ، گیاهان رونده گیاهانی اند که به صورت آویزی بوده ، یعنی رشد طولی خوبی دارند و می توان با روش های مختلف مانند کابل یا چوب و یا پنل به آن ها فرم داد تا به شکل خاصی رشد کرده و فضایی مانند دیوار یا سقف را پوشش دهند .
از گیاهان رونده می توان در انواع فضاها مانند لابی ، آپارتمان ، محل کار و فضای باز استفاده کرد اما نکته قابل توجه انتخاب گیاه مناسب است نسبت به نور ، آب مورد نیاز و … فضای مورد نظر .

انواع گیاهان رونده آپارتمانی :

• یکی از گیاهان رونده پاپیتال است که گیاه همیشه سبز شناخته می شود ، ساقه های این گیاه چوبی و در قسمت های انتهایی تا حدودی سبز است .
ظاهر این گیاه دارای بریدگی و سه قسمتی است ، رنگ آن نیز به دلیل دارای انواع گوناگون گاهی سبز مایل به زرد ، سبز تیره و نوع دیگر لبه های سفید رنگ دارد .

• پتوس گیاه رونده دیگری است که بسیار نیز شناخته شده است . پتوس نیز دارای انواع مختلفی است که در ظاهر برگ تفاوت دارند و بسیار مقاوم است و همچنین نگهداری آسانی دارد .
تکثیر این گیاه نیز آسان است و زمانی که یک شاخه رشد زیادی می کند از قسمت گره ایجاد شده قبل هر برگ (حدود دو سانت قبل ) بریده و هر کدام را داخل آب قرار دهید .

• گیاه بعدی فیلودندرون رونده است که گیاهی زیبا با برگ های سبز رنگ ( عموما سبز تیره ) است که گیاهی آپارتمانی بوده و از شرایط نگهداری آن نیاز نداشتن به نور را می توان اصلی ترین مورد نام برد .
برای تشخیص گیاه کافی است به برگ های آن دقت نمود که فرمی شبیه قلب دارند .
این گیاه در تابستان به رطوبت نیاز دارد که دلیل آن نیز زیستگاه اصلی این گیاه یعنی جنگل های گرمسیری آمریکا است .

این گیاهان را می توانیم بر وی دیوار سبز هلی طبیعی و هم مصنوعی کار کرد .