گیاهان تراس سبز

گیاهان تراس سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

گیاهان تراس سبز

گیاهان تراس سبز ، در مناطق سردسیر کاربرد تراس به معنای خاص خود کمتر مورد توجه است.

ولی در مناطق گرمسیر یکی از ضروریات ساختمان های معمولی و مدرن می باشد.

در اروپا مخصوصا در مناطقی که آب و هوای نسبتا سرد دارند، تراس فضایی است که بتوانند

برای مدتی در فضای باز زندگی کنند و با افزودن انواع چراغ های زیبا، میز و صندلی های طراحی شده،

گسترش جالبی به محیط زندگی خانه بدهند. فضای تراس را می توان با انواع مصالح ساختمانی

(گران قیمت یا ارزان قیمت) و طرح های مختلف، سنگ فرش نمود.

زیبایی این گونه زمینه سازی ها گاهی همراه با نصب مجسمه یا گلدان های گل تکمیل می شود.

در برخی از طرحهای ژاپنی از سنگ ریزه های دریایی برای طراحی زمینه تراس سبز استفاده و به اشکال مختلف طراحی می کنند.

در سیر تکاملی تاریخ، ارتباط فضای بیرون یا باغ به داخل ساختمان، نمونه های بسیار جالبی

و تاریخی وجود دارد که می تواند گویای اهمیت این مطلب باشد.

به عنوان مثال تراس یا ایوان های قصرالحمرا، تاییدی این مدعا می باشد.

در تراس برای حفظ زیبایی و ارتباط بیشتر با محیط، قطعات یا قسمت هایی را برای گلکاری،

کاشت گیاهان فصلی و دایمی تخصیص می دهند و آمیختگی های خاصی از سنگ فرش

و گیاه پدید می آورند. گاهی تراسها را با انواع مصالح ساختمانی بصورت سرپوشیده توسط گیاهان رونده احداث می کنند

و تحت عنوان باغ های تراسی سرپوشیده می نامند. عمدتا بایستی گفته شود هدف از روف گاردن

(تراس سر پوشیده)، نزدیکی بیشتر به طبیعت و محیط می باشد.

تراس سبز|اجرای تراس سبز|گیاهان تراس سبز

به قول یکی از نویسندگان انگلیسی اگر روف گاردن به نحو مناسب و مطلوب طراحی

و هم چنین گیاهان مناسبی برای آن انتخاب شود می توان در طول تابستان یک فستیوال دراز مدت از رنگهای مختلف پدید آورد.

در مناطقی که شرایط بیرونی برای حفظ گیاهان روف گاردن وجود ندارد از دیواره های شیشه ای و یا چوب های خیزران و… در اطراف تراس استفاده می کنند.

ضمنا گیاهانی از قبیل پاپیتال (همیشه سبز) برای آراستن روف گاردن مناسب می باشد.

در فضای این گونه تراسها می توان انواع گیاهان زینتی را در گلدان و یا جعبه های بزرگ نگهداری  کرد و هم چنین توسط شبدر سه برگ می توان پرچین زیبایی را پدید آورد.

مقالات مرتبط
پروژه‌های تراس سبز سورن بام
Call Now Button