گلفوژ بتنی

گلفوژ بتنی از سیمان و میلگرد تهیه شده و دارای قالب سنتی می باشند.این فلاور باکس ها به روش های صنعتی و نیمه صنعتی در کارگاه و کارخانه

به صورت طرح های مختلفی طراحی و قلاب بندی ساخته می شوند و دارای وزن بسیار مختلفی هستند، اما برخی از فلاور باکس های بتنی بر عکس

اینکه از بتن ساخته می شوند و قاعدتا” باید وزن زیادی داشته باشند، اما به دلیل وجود توری در شاسی آنها، وزن سنگینی ندارند و چون در ساخت

آن ها باید حوصله و دقت بالایی به کار برده شود، از لحاظ قیمت گران تر از باکس های بتنی معمولی هستند.

نکته مهم در رابطه با گلفوژ بتنی این است که :

فلاور باکس های بتنی این که با وجود وزن بالایی که دارند، اما در برابر عوامل محیطی مقاوم بوده و هرچه بیشتر از معرض آب قرار بگیرند، دوام و

بقای آن ها بیشتر خواهد شد.

دیوارهای سبز

ترکیبی از قطعات با پوشش گیاهی از پیش کاشته شده‌اند، که به صورت عمودی و توسط سیستم استراکچر سبکی، با فاصله نصب شده و یا به

صورت مستقل خود ایستا می‌باشنداما درحال حاضر بنا بر نوع و درخواست کارفرما از استراکچر بتنی در فلاور باکس ها نیز استفاده می شود که می

توان به دیوار سبز باکس های بتنی، مصلی اشاره کرد.

دیوار سبز باکس های بتنی، مصلی بزرگ امام خمینی در خرداد ماه 1396 توسط مجریان شرکت سورن بام به مرحله احداث درآمده است.

فضاهای کارشده که در این مرحله به اتمام دید بصری عموم درآمده است، ضلع غربی مصلی و بلوار میانی می باشد.

فلاورباکس بتنی

اشاره به این لازم است که فلاورباکس بتنی در دیوار سبز با حجم گسترده ای در مصلی توسط طراحان و مجریان شرکت سورن بام در کشور اجرا شده است.

مزایای فلاور باکس ها :

از مزایای فلاورباکس بتنی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقاوم بودن در برابر شرایط محیطی
  • کاهش آلودگی محیط زیست
  • سهولت در ایجاد متریال
  • همخوانی با متریال اطراف

با افزایش تعداد فلاورباکس بتنی آلودگی های هوا کاسته می شود.

از مزیت های دیگر فلاور باکس های بتنی انتقال فضای سبز از افقی به عمودی می باشد.

1 – کانالی به عرض 60تا 55 و عمق مناسب( 25 سانتی متر زیر عمق یخبندان منطقه اجرای پروژه)

و به طول پروژه ایجاد می کنیم.

2 – حتما بررسی کنید که خاک زیر کانال از استحکام لازم در برابر نشست و رانش برخوردار باشد

در غیر این باید عملیات استحکام بستر انجام شود.

3- بتن مگر به عمق 25 سانتی متر بدون هر گونه شیب طولی و عرضی بریزید و دقت کنید روی آن لیسه ای کنید.

4- اگر شیب در طول پروژه داشتید به صورتی که در مطالب آینده توضیح داده می شود عمل کنید.

5- شیب عرضی را در هر 12 متر مقطع زده و راهکارهای مناسب را به دقت بررسی نمایید.

شیب نهائی در پایان