فواید اقتصادی بام سبز

 فواید اقتصادی بام سبز  سورن بام : فرد می تواند با پرورش انواع گیاهان خوراکی، (مانند بوته های گوجه فرنگی)منبع درآمدی را از حاصل برداشت آن کسب نماید.

افزایش چشمگیر طول عمر بام

افزایش ارزش ملکی

معایب بام سبز :

برخی پیامدهای منفی استفاده از بامهای سبز به شرح زیر است:

نیاز به تقویت سازه بامهای موجود برای استقرار بام سبز در برخی موارد، تطبیق طراحی این بامها با شرایط اقلیمی منطقه کاری دشوار است.

بامهای سبز همچنین نیازمند معیارهای سازه ای قابل قبول می باشند.

بسیاری از بامهای موجود، بدلیل بار وزن ملزومات خاک و گیاهان برای دارابودن بام سبز مناسب نیستند.

در این بین یک دال بتنی در تبدیل به بام سبز بسیار کاراتر از دالهای چوبی یا فلزی می باشد.

بام سبز و شهر های بزرگ ایران :

گرچه انجام پروژه بام سبز در ساختمان سازی ایران می تواند بر قیمت تمام شده،خانه بیافزاید اما کمک ھای دولتی و حتی فرھنگ سازی برای آپارتمان سازی ھایی، که خریدارانشان چندان در پی ارزان در آمدن ملک خود نیستند می تواند به رواج این پدیده در تھران و شھرھای بزرگ منجر شود .

برکسی پوشیده نیست که کمبود فضای سبز در تھران یکی از دلایل عمده آلودگی ھواست؛

آپارتمان سازی در اطراف تھران و مناطقی که قبلا ریه سبز پایتخت محسوب می شدند، حجم فضای سبز تھران را به شدت کاھش داده است.

اجبار مراکز دولتی و انبوه سازانی که به نحوی در این مناطق ساخت و ساز می کنند، به اجرای بام سبز می تواند اندکی از این نقصان را جبران کند.

آبیاری و سیستم آبیاری بام سبز :

آبیاری  مصنوعی باغ  از دو روش ممکن است تامین شود:

روش دستی و روش اتوماتیک

روش اتوماتیک هم به دو صورت آنالوگ و دیجیتال انجام میشود

که ممکن است، یک ایستگاهه یا چند ایستگاهه باشد.

در هر دو روش رطوبت لازم برای خاک و ریشه ها تامین میشود.

آب باران نیز برای تامین کردن آب مورد نیاز استفاده میشود.

به هر طریقی که آبیاری انجام شود ، آب مازاد بر رطوبت خاک از طریق لایه های تصفیه کننده

، آب و لایه زهکش ذخیره میشود

و تا دوره ای نسبتا طولانی آنرا از آبیاری مجدد بی نیاز می سازد .

از سوی دیگر هر گونه آب اضافی بر روی لایه ضد رطوبت ریخته

و از طریق شیب بام به بیرون انتقال می یابد.

آب باران اضافی میتواند پس از تصفیه شدن در مخازنی ذخیره گردد

، برای مثال در سیستم فلاش تانک سرویس ها آب آنها را تامین نماید.

لایه عایق بام ساخته شده از پلی پروپیلن فشرده از انتقال هر گونه رطوبت به سقف جلوگیری می کند.