فواید اقتصادی بام سبز

 فواید اقتصادی بام سبز  سورن بام : فرد می تواند با پرورش انواع گیاهان خوراکی، (مانند بوته های گوجه فرنگی)منبع درآمدی را از حاصل برداشت آن کسب نماید.

  • افزایش چشمگیر طول عمر بام
  • افزایش ارزش ملکی

معایب بام سبز :

برخی پیامدهای منفی استفاده از بامهای سبز به شرح زیر است:

نیاز به تقویت سازه بامهای موجود برای استقرار بام سبز در برخی موارد، تطبیق طراحی این بامها با شرایط اقلیمی منطقه کاری دشوار است.

بامهای سبز همچنین نیازمند معیارهای سازه ای قابل قبول می باشند.

بسیاری از بامهای موجود، بدلیل بار وزن ملزومات خاک و گیاهان برای دارا بودن بام سبز مناسب نیستند.

در این بین یک دال بتنی در تبدیل به بام سبز بسیار کاراتر از دالهای چوبی یا فلزی می باشد.

فواید اقتصادی بام سبز

فواید اقتصادی بام سبز

بام سبز و شهر های بزرگ ایران :

گرچه انجام پروژه بام سبز در ساختمان سازی ایران می تواند بر قیمت تمام شده،خانه بی افزاید اما کمک ھای دولتی و حتی فرھنگ سازی برای آپارتمان سازی ھایی، که خریدارانشان چندان در پی ارزان در آمدن ملک خود نیستند می تواند به رواج این پدیده در تھران و شھرھای بزرگ منجر شود .

بر کسی پوشیده نیست که کمبود فضای سبز در تھران یکی از دلایل عمده آلودگی ھوا است؛

آپارتمان سازی در اطراف تھران و مناطقی که قبلا ریه سبز پایتخت محسوب می شدند، حجم فضای سبز تھران را به شدت کاھش داده است.

اجبار مراکز دولتی و انبوه سازانی که به نحوی در این مناطق ساخت و ساز می کنند، به اجرای بام سبز می تواند اندکی از این نقصان را جبران کند.

روف گاردن

روف گاردن

آبیاری و سیستم آبیاری بام سبز :

آبیاری  مصنوعی باغ  از دو روش ممکن است تامین شود:

روش دستی و روش اتوماتیک :

روش اتوماتیک هم به دو صورت آنالوگ و دیجیتال انجام می شود .

که ممکن است، یک ایستگاهه یا چند ایستگاهه باشد.

در هر دو روش رطوبت لازم برای خاک و ریشه ها تامین می شود.

آب باران نیز برای تامین کردن آب مورد نیاز استفاده می شود.

به هر طریقی که آبیاری انجام شود ، آب مازاد بر رطوبت خاک از طریق لایه های تصفیه کننده، آب و لایه زهکش ذخیره می شود  و تا دوره ای نسبتا طولانی آنرا از آبیاری مجدد بی نیاز می سازد .

از سوی دیگر هر گونه آب اضافی بر روی لایه ضد رطوبت ریخته و از طریق شیب بام به بیرون انتقال می یابد. آب باران اضافی می تواند پس از تصفیه شدن در مخازنی ذخیره گردد ، برای مثال در سیستم فلاش تانک سرویس ها آب آنها را تامین نماید. لایه عایق بام ساخته شده از پلی پروپیلن فشرده از انتقال هر گونه رطوبت به سقف جلوگیری می کند.

roof garden

roof garden

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .