عناصر سازنده بام سبز :مهمترین جز شروع یک بام سبز یک سقف است که می تواند این پروژه  را پشتیبانی کند.خاک جز چیزهایی است که باید در نظر داشت. برای رشد گیاهتان باید خاک مناسب وجود داشته باشد. گلدان و ظروف از دیگر چیزهایی است که مورد توجه قرار می گیرد، اما به دلیل کوچک بودن اندازه موجب خشک شدن گیاهان می شود.

برای جلوگیری از ان کاشی کاری و عایق کاری مناسب است. زه کشی از موارد مورد توجه است.ظروف نیاز به تخلیه آب دارند. آب سنگین است و در طول طراحی ساختاری بام سبز باید توجه بیشتری به وزن اضافی از خاک مرطوب داده شود، بنابراین آب باید سریعا از ساختار سقف تخلیه شود. بعد از اینها گیاهان مورد توجه قرار می گیرند. برای چنین پروژه هایی گیاهان چند ساله مناسب هستند، زیرا مراقبت از آنها آسان است و کار کمتری برای آنها وجود دارد. گیاهان شما نیاز به ظروف و گلدان هایی با عمق زیاد برای رشد و پیشروی ریشه دارند .

عناصر سازنده بام سبز

عناصر سازنده بام سبز

عناصر سازنده بام سبزف،داشتن سقف های سبز و ارائه فضای باز:

سقف فقط یک عنصر پوشش نیست بلکه به عنوان بخشی از طبیعت است . اجرای سقف سبز نقطه اصلی در طراحی ساختمان است که ساختمان را با محیط همسایه هماهنگ می کند .

لایه های پوشش سقف سبز  و لایه های داخلی همراه با نمای داخلی با تکنولوژی بالا، از سه عنصر اصلی در تشکیل شکل ساختمان هستند.

اعمال فضاهای سبز و حفاظت از محیط زیست نقش مهمی در طراحی پروژه، ساختمان الهام گرفته از طبیعت و با محیط سایت بازی می کند . سقف یک محیط بسیار متفاوت از یک باغ در سطح زمین است. هنر می تواند کارهایی را انجام دهد که گیاهان به تنهایی نمی توانند انجام دهند .

عناصر سازنده بام سبز

عناصر سازنده بام سبز

مزایای ساخت یک باغ پشت بام:

 • کاهش رواناب طوفان آب
 • هزینه های تهویه مطبوع خود را کاهش دهید
 • هزینه های گرمایش خود را کاهش دهید
 • ایجاد زیستگاه برای پرندگان، پروانه ها و زنبورها
 • ارائه فضای باز برای شما برای لذت بردن
 • زیبایی محیط ساخته شده
 • بهبود کیفیت هوا
 • به شما اجازه می دهد غذا بخورید

 

 • عناصر سازنده بام سبز

  عناصر سازنده بام سبز

 

 لیستی از نیاز و خواسته از دیدگاه کارفرما:

1 ) فضای بازی برای کودکان

2 ) رشد سبزیجات

3) خانواده در یک پاسیو یا آلاچیق  جمع شوند

4) مجسمه سازی یا گیاه خیره کننده، یک درخت یا یک سری از درختچه ها

5)الگوهای از نور پردازی و نور طبیعی

6) تمرکز بر روی مقیاس و شکل و رنگ و تکرار عناصر