طراحی و اجرای آبیاری قطره ای خانگی

آبیاری قطره ای فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

طراحی و اجرای آبیاری قطره ای خانگی

طراحی و اجرای آبیاری قطره ای خانگی ، کشور ما ایران از جمله کشور هایی است که در اقلیم نیمه خشک جهان است که با رشد بی رویه از آبهای زیر زمینی و همچنین کاهش نزولات آسمانی طی سال های اخیر شرایط را بحرانی کرده است. آب و آبیاری از مقوله های مهم و قابل تامل در فضای سبز است زیرا تمامی فضای سبز در گروی وجود آب است از این رو مدیریت عواملی است که باعث افت کمی و کیفی آب در فضای سبز می شود و بسیار حائز اهمیت است.

عواملی که باعث افزایش راندمان، ذخیره آب و مدیریت بهتر شرایط می شود عبارتند از:

  •  سیستم های نوین آبیاری
  • آموزش منابع نیروی انسانی
  • کاشت گیاهان مقاوم در برابر آب
  • استفاده از سیستم های مکانیزه آبیاری
  • نظارت مستمر و پویا بر نحوه مدیریت آب
  • استفاده از فاضلاب و پساب تصفیه شده

استفاده از سیستم های نوین آبیاری

در برابر راندمان کمتر از 45 درصد روش های سنتی، راندمان بالای 75 درصد روش های نوین آبیاری وجود دارد.که در روش های سنتی که معمولا آبیاری توسط افراد با استفاده از شیلنگ ویا فواره های کوچک چرخان در پارک ها و در ریفوژ بلوارها توسط تانکرهای آبرسان انجام می پذیرد.

در اینگونه آبیاری گیاهان به طور یکنواخت آبیاری نمی شوند و دائما تحت تاثیر تنش های آبیاری  قرار می گیرند.

آبرسانی به گیاهان به طرق مختلف انجام می شود که اساس تقسیم بندی سیستم های آبیاری را تشکیل می دهد.انواع سیستم های آبیاری عبارتند از:

  • سیستم آبیاری قطره ای
  • سیستم آبیاری بارانی
  • سیستم آبیاری زیر سطحی (تراوا)

آبیاری سیستم آبیاری گیاهان آپارتمانی

در گیاهان آپارتمانی سیستم آبیاری متفاوت است سیستم آبیاری باید به صورت لوله های ماکارانی انجام می شود و سیستم نازل های در یپر دار و قطره چکان ها تنظیم شونده استفاده شود.

مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید