طراحی فضای سبز تهران

طراحی فضای سبز تهران ، کمبود زمین و بحران فضای باز و فضای سبز شهری

در میان انبوه آسمان خراش هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود انکار ناشدنی است.

همسایگی هایی که کمتر از ۴۰ سال فضای سبز شهری سبز دیده می شدند

که  به انباشت متراکمی از زیربناهای مسکونی و پارکینگ تبدیل شده اند و منظر فضای سبز تهران این محلات از خاطره ها پاک شده است.

یکی از مسائلی که منجر به یک چنین آسیب بصری مخربی می شود عدم تمایل به سرمایه گذاری روی بام ها در مکانیسم تولید مسکن و سود حاصل از آن است. متاسفانه هنوز فرهنگ استفاده از سطوح بام ساختمان ها به عنوان فضایی قابل استفاده دغدغه  سازندگان و مسئولان قانون گذار نیست

در شهر هایی با موقعیت مشابه تهران در دنیا  راه کار های تجربه شده  قابل توجهی وجود دارد.

به عنوان مثال در شهر منهتن نیویورک که توپوگرافی تختی دارد و دارای انبوهی از آسمان خراش ها است بام ها به عنوان یک لایه عملکردی تعریف شده و برنامه ریزی شده در نظر گرفته شده اند

در محیط های کاری که از گیاه استفاده می شود سلامت جسم و روان کارکنان ارتقا پیدا می کند . طبق مطالعه ای که نتایج آن در مرحله هنر و توان بخشی آمریکا به چاپ رسید . خلاقیت و کار آیی کارمندان شرکت ها و موسساتی که دفتر کاری شان گیاه قرار می دهند بیشتر است البته نوع چیدمان بسیار مهم و تاثیر گذار است و حتما باید تحت نظر متخصص صورت گیرد تا فضا به بهترین شکل طراحی و انرژی جریان پیدا کند .

محوطه سازی طراحی فضای سبز تهران :

فضای سبز تهران می توانند اتلاف گرمایش و مصرف انرژی را در زمستان به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.

– کاهش مصرف انرژی:در ساختمان های چند طبقه ده درصد و در ساختمان های یک طبقه ۲۰ تا ۳۰ درصد باعث کاهش مصرف برق می شوند.
– کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری
– افزایش محدوده زندگی (بامهای سبز می توانند بعنوان فضای تفریح، استراحت مورد استفاده قرار گیرند.
– کاهش سیلاب
– تصفیه هوا و کاهش CO2 هوا
– کاهش و تعدیل شدت صداهایی که وارد ساختمان می شوند.
– افزایش زیستگاه جانداران در مناطق مسکونی
– بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا
– بالا بردن طول عمر غشای بام (دو یا سه بار بیشتر) با محافظت از آن در برابر اشعات UV مضر و صدمات آب و هوایی