زهکشی دیوار سبز

زهکشی دیوار سبز ، زهکش ها ظرف های تخم مرغ شکلی هستند که برای محافظت از ریشه گیاه مورد استفاده قرار می گیرد . زهکش ها مقداری از آب را در خود نگه می دارند تا گیاه از آن تغذیه کنند و قسمت اضافی آب از قسمت های ظرف خارج می شود ، این امر باعث می شود تا ریشه گیاه نگندد .

دیوار سبز چیست ؟

سطح هایی از دیوار که بلا استفاده می باشند را می توانیم با گل و گیاهان پوشش دهیم و فضای سبز را ایجاد نماییم .دیوار سبز ها را می توانیم هم به صورت طبیعی و مصنوعی اجرا نماییم .کاربرد های بیشماری را می توانیم با اجرای دیوار سبز داشته باشیم  از جمله :

گیاهان در محیط به تصفیه کردن هوای اطراف کمک می کنند .فضای سبز ایجاد شده باعث افزایش روحیه در افراد شده .دیوار سبز می تواند به عنوان عایق صوتی به عمل بیاید و …

نحوه و ساخت دیوار سبز طبیعی :

 • انتخاب مناسب ترین قسمت از فضا
 • انتخاب نوع سیستم ساخت
 • نورپردازی
 • انتخاب گل و گیاه مناسب
 • سیستم آبیاری
 • مراقبت و نگهداری از دیوار سبز
 • پنل های دیوار سبز
 • در قسمتی و گیاهان مصنوعی در ابعاد 25*25  ، 60*40  ، 70*50  ، 40*40 می توان اجرا کرد .

تجهیزات دیوار سبز :

 • فیلتر آب
 • صافی
 • فیلکسچر
 • زهکش

انواع گیاهان دیوار سبز

 • پیچ امین الدوله
 • پاپیتال
 • لیزوماکیا
 • اسیکانتوس
 • یاسمین
 • ناز فرانسوی
 • هوستا
 • مارانتا
 • شمشیری
 • بیلیرجیا
 • پتوس
 • حسن یوسف

نحوه اجرای دیوار سبز طبیعی :

دیوار سبز ها با قرار گرفتن فلاورباکس ها در کنار هم اجرا می شوند .فلاورباکس ها توسط قلاب های تعبیه شده در پشت آن بر روی استراکچر نصب می شوند .سطح داخل فلاورباکس ها را با خاک پوشش می دهیم و درون خاک گیاه می کاریم .

نحوه آبیاری گیاهان دیوار سبز :

آبیاری گیاهان دیوار سبز به  دو طریق می تواند صورت بگیرد ، آبیاری به صورت دستی و اتوماتیک. آبیاری در سیستم های اتوماتیک توسط پمپ ها و لوله ها در داخل باکس ها قرار می گیرد و توسط تایمر در زمان های مشخص آبیاری صورت می گیرد .