زهکشی بام سبز

زهکشی بام سبز ، شیب بندی اصولی در جهت هدایت منطقی و درست آب در بستر چمن، تاثیر بسزایی دارد. زه کشی خوب و مناسب موجب می شود آب به مقدار کافی در خاک نفوذ کند و به ریشه ها برسد.

حساس ترین بخش کار چمن کاری برای هر نوع چمن، ایجاد زهکش است. یکی از روش های زهکشی مناسب برای چمن، به کار بردن لیکاست.

برای این کار دانه های لیکا را به قطر 10 تا 20 میلیمتر و به ضخامت 7 سانتیمتر برای لایه زهکشی به کار می برند. سپس مخلوطی از خاک باغچه و لیکا به نسبت 1 به 3 لیکای دانه ریز تا قطر 4 میلیمتر به کار می برند.

نتایج آزمایش ها نشان می دهد که این حالت بهترین ترکیب از لحاظ رشد ریشه و دوام  آن است. در زمین های با خاک سنگین و مناطقی که دارای بارندگی های فصلی بسیار تند هستند،

می توان لوله های زهکشی بام سبز و شیارهای زهکشی همراه با دانه های لیکا به کار برد. در این صورت، بهبود سطح خاک باید پس از شیب بندی و ایجاد شیارها انجام گیرد.

برای رسیدن به این منظور به دو روش می توان عمل کرد:

1- به کارگیری لوله های  زهکشی بام سبز :

این روش مربوط به زمین های آبرفتی و مناطقی که باران های فصلی شدید دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

نخست پس از شیب بندی در جهت شیب زمین، لوله های زهکشی فرعی به قطر 60 تا 90 میلیمتر ( با توجه به آمار باران سالیانه) در شیارهائی به عمق 50 تا 60 سانتیمتر قرار داده می شود و اطراف لوله از دانه های لیکا به قطر 10 تا 20 میلیمتر پر می گردد. هریک از لوله های فرعی سرانجام به یک کانل اصلی می پیوندد، این کانال اصلی نیز به جوی های اصلی و یا سپتیک، متصل خواهند شد.

2- کاربرد شیارهای زهکشی بام سبز:

در این روش به جای استفاده از لوله های زهکشی بام سبز ، شیارهای زه کشی را به کار می برند. شیارهائی به عرض 20-30 سانتیمتر و به عمق 50 سانتیمتر در زیر سطح خاک مناسب است.

فاصله شیارها از یکدیگر 40 تا 50 سانتیمتر می باشد. هریک از شیارها و کانال های فرعی، در پایان به یک کانال اصلی می رسند و آب جمع آوری شده، از محل خارج می گردد.

در هر دو روش فوق، پس از به کار بردن لوله های زهکشی بام سبز و شیارهای زه کشی، در قشر زیرین پیش از خاک ریزی، دانه های لیکا به قطر 20-10 میلیمتر و به ضخامت 5 سانتیمتر، به کار می برند. پس از آن مخلوطی از خاک باغچه و لیکا ( 10-4 میلیمتر) به نسبت 3 به1 می ریزند.

شرکت سورن بام با تیم متخصص و کارشناسان مجرب خود در زمینه معماری منظر فعالیت های بیشماری انجام داده اند و در زمینه محوطه سازی باغ، ویلا، فضای سبز، دیوار سبز ، روف گاردن و…. فعالیت های بیشماری دارد و همچنین در ساخت و اجراء انواع ابنما، فلاور باکس، آلاچیق، پرگولا و…. فعالیت دارد.

roof garden

roof garden

roof garden

roof garden

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .