آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

تکنیک های نورپردازی

نورپردازی فضای سبز فرصتی را برای لذت بردن از فضای خارج از منزل در زمان غروب خورشید فراهم میسازد

تکنیک نورپردازی: نورپردازی فضای سبز فرصتی را برای لذت بردن از فضای خارج از منزل در زمان غروب خورشید فراهم میسازد.

نورپردازی در تمامی فضاها مانند تراس، بام، نمای ساختمان، حیاط، باغ و…انجام میشود.

نورپردازی میتواند برروی بوته ها و درختان انجام شود و شکل جذابی برای فواره ها، مجسمه ها و یا سایر نقاط تاکیدی فضا ایجاد نماید.

در هریک از موارد بالا نورپردازی بصورت منحصر انجام میشود.

تکنیک نورپردازی شامل:

نورپردازی سطوح پایین

نورپردازی سطوح بالا

نورپردازی مهتابی

نورپردازی سطحی

سایه سازی

نورپردازی مسیرها

نورپردازی زمینه و….

هرتکنیک نیازمند موارد مواردی است :

که باید به آن ها توجه نمود مانند: مکان قرارگیری، روشنایی، شعاع نور، زاویه تابش و همچنین فواصل مطلوب قرارگیری.

درهریک از این تکنیک ها وسایل خاصی استفاده میشود.

تکنیک های نورپردازی بیشتر در محل قرارگیری منبع نوری بایکدیگر متفاوتند.

در جدول زیرتعدادی از تکنیک های نورپردازی و اهداف  آن ها عنوان شده است :

ردیف تکنیک نورپردازی توضیحات
۱ امنیتی هدف محافظت منظر از اعمال خلاف و افراد ناباب است.نیازی به نورپردازی بسیار درخشان و زننده نیست
۲ انعکاسی آب در طبیعت به سورت آینه جلوه گر می شود و منظر اطراف خود را برای بینندگان به نمایش می گذارد.
۳ ایمنی باعث ایجاد آسایش با خوانا نمودن موانع فیزیکی می شود. برای این منظور می توان از نورافکن های مناسب یا چراغ های پاکوتاه کنار پیاده رو استفاده کرد.
۴ طاق نصرت نورانی در اعیاد، جشن های ملی، مذهبی استفاده از طاقها و قوس های نورانی در مسیرهای پیاده رو و دیگر مسیرهای دسترسی یا عبور و مرور بسیار به چشم می خورد
۵ برای ایجاد بافت و سایه منبع نوری در پشت موضوع یا زمینه عناصر و موضوعات منظر یا در میان آنها قرار می گیرد
۶ برای ایجاد سایه منبع نوری در قسمت جلوی موضوع قرار می گیرد.و معمولا در پایین قرار می گیرد
۷ برای ایجاد سایه از نیمرخ طولی بوسیله یک منبع نوری نقطه ای با چندین نورافکن ایجاد می شود. منبع نوری در پشت موضوع قرار می گیرد

 

5/5 (1 Review)

مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت