تکنیک های نورپردازی

آنچه در این مقاله میخوانیم

تکنیک های نورپردازی : فرصتی را برای لذت بردن از فضای خارج از منزل در زمان غروب خورشید فراهم می سازد

نورپردازی فضای سبز فرصتی را برای لذت بردن از فضای خارج از منزل در زمان غروب خورشید فراهم می سازد.

نورپردازی در تمامی فضاها مانند تراس، بام، نمای ساختمان، حیاط، باغ و…انجام می شود.

نورپردازی می تواند بر روی بوته ها و درختان انجام شود و شکل جذابی برای فواره ها، مجسمه ها و یا سایر نقاط تاکیدی فضا ایجاد نماید.

در هریک از موارد بالا نورپردازی بصورت منحصر انجام می شود.

تکنیک نورپردازی شامل:

نورپردازی سطوح پایین

نورپردازی سطوح بالا

نورپردازی مهتابی

نورپردازی سطحی

سایه سازی

نورپردازی مسیرها

نورپردازی زمینه و….

نکات حائز اهمیت در تکنیک های نورپردازی :

که باید به آن ها توجه نمود مانند: مکان قرارگیری، روشنایی، شعاع نور، زاویه تابش و همچنین فواصل مطلوب قرارگیری.

درهریک از این تکنیک ها وسایل خاصی استفاده میشود.

تکنیک های نورپردازی بیشتر در محل قرارگیری منبع نوری بایکدیگر متفاوتند.

در جدول زیرتعدادی از تکنیک های نورپردازی و اهداف  آن ها عنوان شده است :

ردیفتکنیک نورپردازیتوضیحات
1امنیتیهدف محافظت منظر از اعمال خلاف و افراد ناباب است.نیازی به نورپردازی بسیار درخشان و زننده نیست
2انعکاسیآب در طبیعت به سورت آینه جلوه گر می شود و منظر اطراف خود را برای بینندگان به نمایش می گذارد.
3ایمنیباعث ایجاد آسایش با خوانا نمودن موانع فیزیکی می شود. برای این منظور می توان از نورافکن های مناسب یا چراغ های پاکوتاه کنار پیاده رو استفاده کرد.
4طاق نصرت نورانیدر اعیاد، جشن های ملی، مذهبی استفاده از طاق ها و قوس های نورانی در مسیرهای پیاده رو و دیگر مسیرهای دسترسی یا عبور و مرور بسیار به چشم می خورد
5برای ایجاد بافت و سایهمنبع نوری در پشت موضوع یا زمینه عناصر و موضوعات منظر یا در میان آنها قرار می گیرد
6برای ایجاد سایهمنبع نوری در قسمت جلوی موضوع قرار می گیرد.و معمولا در پایین قرار می گیرد
7برای ایجاد سایه از نیمرخ طولیبوسیله یک منبع نوری نقطه ای با چندین نورافکن ایجاد می شود. منبع نوری در پشت موضوع قرار می گیرد

 

مقالات مرتبط
پروژه‌های نورپردازی سورن بام
با ما در ارتباط باشید