اجرای سنگ فرش در محوطه سازی ، به قطعاتی از سنگ، آجر، بتن، چوب و موزائیک که به صورت نامنظم هستند و در مسیر و راه در محوطه استفاده می شوند، دال می گویند . استفاده از سنگ و یا مصالح ساختمانی دیگر را دالاژ می گویند.

اجرای سنگ فرش در محوطه سازی

اجرای سنگ فرش در محوطه سازی

اجرای سنگ فرش در محوطه سازی

مصالح قابل استفاده در سنگ فرش ( دالاژ)

1-سنگ

انواع مختلفی از جمله آهکی، تروانتن، شیست، رسوبی، خارا، سنگ لوح و … دارد . دارای رنگهای مختلفی هستن که در طراحی محوطه و زیباسازی باغ، تراس و … استفاده می شود .  محل آرامش و استراحت کردن است. بهتر است که از سنگهای سفید بعلت خستگی چشم در پاگردهای داخل محوطه و پیاده رو کمتر استفاده شود.

اجرای سنگ فرش در محوطه سازی

اجرای سنگ فرش در محوطه سازی

کف سازی

2-قلوه سنگ ها

با استفاده از طرح ونقش های متنوع از قلوه سنگ ها برای سنگ فرش می توان به زیباتر شدن آن کمک کرد.

3-چوب

تنه درختانی که محکم و تنومند هستند را به شکل های مختلفی در ضخامت حدودا 10 تا 15 سانتیمتر برش می دهند و در زیباسازی محوطه بعنوان دال از آن استفاده می کنند.

طراحی فضای سبز محوطه

4-آجر

برای زیباتر کردن محوطه می توان از آجر بصورت متصل در پاگردها، پیاده روها، کناره و حاشیه محوطه استفاده کرد که دارای طرح ها و نقشهای متنوع بسیاری است. به عنوان مثال، در حیاط های قدیمی از انواع آجر چینی استفاده می شده است.

محوطه سازی باغ و انواع باغ

5-سیمان

استفاده کردن از سیمان به تنهایی که بصورت قطعات کشیده است دارای زیبایی کمتری می باشد که با رنگ کردن آن و شکل دادن به فضایی که توسط سیمان می خواهد پوشیده شود می تواند تاثیر بسزا و مهمی از نظر زیبایی بگذارد.

بعضی اوقات در بین قطعه های بتنی  قسمتی را برای چمن و گلکاری و پوشش گیاهی طراحی می کنند و همینطور می توانند از سنگ ریزه های رنگ شده که به صورت صاف و متخلخل هستند به همراه بتن در طراحی محوطه استفاده کنند.

اجرای انواع چمن در محوطه سازی

اجرای انواع چمن در محوطه سازی

برای مشاوره رایگان و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید .