آبنما حبابی دیواری

آبنما حبابی دیواری ، یکی از عناصری که همواره از گذشته تا امروز در معماری ایرانی دیده شده

و در طراحی باغ ایرانی همیشه مورد توجه قرار گرفته طراحی و ساخت آبنما می باشد

و همانطور که در بناهای تاریخی گذشته مشاهده می شود

باغ ها دارای استخرهایی عمیق و دارای فواره بوده اند مانند باغ هزارجریب که در دوره صفویه ساخته شده بود

دارای استخری با حدود پانصد فواره بوده است.

انواع آبنما

آبنما حبابدار | آبنما شیشه ای | آبنما صخره ی

*آبنمای سنگی  یا صخره ای

* آبنمای دیواری

* آبنمای موزیکال

* آبنمای شیشه ای

* آبنمای کلاسیک

* آبنمای میدانی

* آبنمای خانگی

*و . . . . .

آبنمای شیشه ای

در فضاهای داخلی استفاده از آبنمای شیشه ای که شیوه ای بدیع در طراحی است

بسیار مناسب می باشد که در  این نوع طراحی آبنما شاهد حرکت آب روی شیشه هستیم

و  این شیشه ها در قاب هایی از جنس های مختلفی می توانند قرار گیرند .

بطورکلی ترکیب شیشه ،آب و نور کنارهم جلوه ای خاص به فضا میدهد و ترکیب آن به فضای سبز جلوه میدهد.

در فضاهای داخلی استفاده از آبنمای شیشه ای که شیوه ای بدیع در طراحی است

بسیار مناسب می باشد که در  این نوع طراحی آبنما شاهد حرکت آب روی شیشه هستیم

 

انواع آبنما

*آبنمای سنگی  یا صخره ای

* آبنمای دیواری

* آبنمای موزیکال

* آبنمای شیشه ای

* آبنمای کلاسیک

* آبنمای میدانی

* آبنمای خانگی

*و . . . . .

آبنمای شیشه ای

در فضاهای داخلی استفاده از آبنمای شیشه ای که شیوه ای بدیع در طراحی است  بسیار مناسب می باشد که در  این نوع طراحی آبنما شاهد حرکت آب روی شیشه هستیم و  این شیشه ها در قاب هایی از جنس های مختلفی می توانند قرار گیرند . بطورکلی ترکیب شیشه ،آب و نور کنارهم جلوه ای خاص به فضا میده