پروژه فضای سبز

نگهداری فضای سبز شرکت تدبیر

شرکت سورن بام در زمینه نگهداری اصولی فضای سبز زمینه گسترده ای داشته و با حفظ اصول و نظم در بررسی پروژه ها توانسته است نگهداری پروژه های بسیاری از قبیل شرکت های خصوصی و دولتی از قبیل دانشگاه ها را به عهده بگیرد. در این هفته نگهداری ، ترمیم و حفاظت از فضای سبز شرکت [...]

1401-12-3 13:49:08 +00:0031ام اردیبهشت, 1397|پروژه فضای سبز|بدون دیدگاه

فضای سبز نهاد ریاست جمهوری

فضای سبز نهاد ریاست جمهوری فضای سبز نهاد ریاست جمهوری : کارهایی که در زمان نگهداری فضای سبز باید صورت پذیرد عبارتند از گلکاری و واکاری قسمت های عاری از گیاه که به عللی از بین رفته اند (در مورد گیاهان فصلی) و ریکوت کردن سازه های چوبی و رنگ آمیزی می باشد بعنوان مثال [...]

1401-12-6 12:28:09 +00:006ام بهمن, 1395|پروژه فضای سبز|دیدگاه‌ها برای فضای سبز نهاد ریاست جمهوری بسته هستند

اجرای فضای سبز نهاد ریاست جمهوری

اجرای فضای سبز نهاد ریاست جمهوری اجرای فضای سبز نهاد ریاست جمهوری ، توسط شرکت سورن بام  در تاریخ شهریور1395 طراحی و اجرا گردید . فضای سبز طراحی شده توسط تیم متخصصان شرکت در نوع پوشش گیاهی و نحوه قرار گیری گیاهان ، کود دهی و ... انجام گردید . هم چنین با ساخت و [...]

رفتن به بالا