پروژه سنگ قلوه ای

کف سازی روف گاردن فرشته

کف سازی روف گاردن فرشته یکی از پروژه های تازه به اتمام رسیده ی شرکت سورن بام محسوب می شود . پس از طراحی این پروژه توسط طراحان با تجربه و متخصص و تایید شدن طرح ها توسط کارفرمای محترم ،تصمیم بر اجرا شدن طرح مورد نظر شد . پس از تایید طرح تصمیم بر [...]

رفتن به بالا