دیوار سبز یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد فضای سبز در فضاهای کوچک مانند تراس هاست، چرا که بصورت عمودی اجرا میشود و مناسب فضاهای کوچک است.

نکات عمومی مهم

توجه به عوامل طبیعی

موقعیت اقلیمی سایت مثل نور،دما،رطوبت محیط وشدت وزش باد،دسترسی به آب جهت آبیاری و…

استفاده ازگیاهان بومی

گیاهانی که با محیط سازگازی ندارند بخاطر دلایلی مثل خشکی یا نیاز به آب زیاد،

انواع آفات گیاهی و… هزینه های بیشتری دارند.

همچنین گیاهان بومی در مقابل نوسانات دمایی مقاومت بیشتری دارند.

استفاده از گیاهان همیشه سبز

این مورد درهمه ی اقلیم ها یکسان نیست. در اقلیم های سرد وخشک که نور خورشید قدرت نفوذ در پوشش گیاهی متراکم را ندارد توصیه نمیشود.

انتخاب گیاهان مقاوم

آفت های گیاهان

محیط زیست محل زندگی بسیاری از گیاهان وجانوران است.بسیاری از این جانوران ضرری برای گیاهان ندارند.برخی از گیاهان به طور طبیعی باعث رشد برخی جانوران میشوند. برای مثال گیاهان چسب مو محل مناسب برای زندگی مارمولک ها هستند.بنابراین در انتخاب گیاهان دیوار سبز خصوصا در فضای مسکونی باید به این نکته توجه شود.

انواع دیوار زنده:

دیوار زنده فعال: این دیوار با ادغام در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی طراحی میشود بطوری که هوای فضاهای داخلی را تصفیه کرده وبه عنوان تنظیم کننده حرارت مورد استفاده قرار میگیرد.

دیوار زنده غیر فعال:در این دیوار مکانیزم برای گردش هوا وجود ندارد.این دیوارها بگونه ای نگهداری میشوند تا گردش هوای آزاد را بهبود دهند.

ویژگی های گیاهان مناسب دیوار سبز در فضای سایه یا آفتاب:

پیچ امین الدوله:

درختچه ای بالا رونده وپیچنده تا ارتفاع10متر گل های معطری دارد.

خاک مناسب آن خاک سبک وبا آب فراوان است.

حداقل دمای قابل تحمل15-درجه سانتی گراد.

پاپیتال:

دارای ساقه های چوبی وبالارونده چسبنده مناسب برای دیوار و فنسها

قدرت سازگاری بالا در شرایط محیطی مختلف

مناسب فضاهای سایه ونیمه سایه

خاک مناسب خاک آلی و غنی

لیزوماکیا:

گیاه پوششی

مقاوم در برابر سرما

خاک مناسب خاک غنی از موادآلی

نیاز به سایه نسبی

ناز فرانسوی:

میزان رشد تا30 سانتی متر

برگ های ضخیم

نیاز به نور در تابستان در سایه و در زمستان در نور مناسب

خاک مناسب خاک سبک

نیاز کم به آب

حداقل دمای قابل تحمل10-درجه سانتی گراد

شیر خشت:

میزان رشد 3تا8 متر

اگر تازه کاشته شده باشد نیاز به آبیاری منظم.بوته های مستقر شده مقاوم در برابر کم آبی