کود حیوانی فضای سبز

کود حیوانی فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

کود حیوانی فضای سبز

کود حیوانی فضای سبز به مجموعه ای از مواد بستری (کاه و کلش، خاک اره…)، ادرار و مدفوع گاو و گوسفند، مرغ یا هر حیوان دیگری که از محل نگه داری آن ها به دست آید، کود حیوانی می گویند.

درصد مواد غذایی و کیفیت کود به عواملی مانند زمان تخمیر، نوع حیوان، میزان پوسیدگی، درصد هوموس، رژیم غذایی دام، میزان اختلاط با بذر علف های هرز، عوامل بیماری زا، لارو و تخم حشرات و موادی که همراه آن بارگیری می شود بستگی دارد.

نکته ی حائز اهمیت در استفاده از کودهای، پوسیده بودن آن هاست

که اهمیت زیادی دارد چرا که اگر کود پوسیده باشد مواد عالی برای استفاده گیاهان میباشد،

به طور کلی اگر قصد دارید از کود دامی نپوسیده ( یاکمتر پوسیده شده) در پروژه ای استفاده کنید.

بام سبز

نحوه اصولی استفاده کود حیوانی فضای سبز

بهتر است کود حیوانی فضای سبز را از کود کاملا پوسیده استفاده کنید

و کلا از مصرف کود نپوسیده صرف نظر نمائید، زیرا تجربه ثابت کرده که کودهایی هستند که منشا بسیاری از آلودگی ها، بیماری ها، بذر علف های هرز و حشرات مزاحم زیادی خواهند بود.

به عبارت دیگر اگرمیخواهید از کود حیوانی در فضای سبز استفاده کنید

باید از پوسیدگی آن مطمئن باشد و اگر مطمئن نیستد بهتر است گیاه یا خاک تقویت نشود  تا اینکه به امراض جدید گرفتار شود.

یکی از راه هایی که می توان کود پوسیده تهیه کرد

این است که در هر 10 تن کود نپوسیده 100 کیلوگرم کود اوره یک بسته کلش گندم اضافه کرد

سپس با پوشش نایلون تمامی سطح آن را مهار کنید

به طوری که هیچ منفذی برای خروج هوا نداشته باشد بدین ترتیب دمای داخل توده ی کود به حدی بالا می رود.

( توسط فعالیت میکرو ارگانیزم های مفید) که بیشتر اسپور قارچ ها بذر علف های هرز و تخم و لاور آفات را از بین می برد.

که در اینصورت درجه ی اطمینان آن بیشتر است.

بین 6 تا 12 ماه برای این امر زمان لازم است.

به همین خاطر است که کود پوسیده و حرارت دیده عاری از بیماری هاست

و برای مخلوط کردن آن با خاک های دیگر برای استفاده در بام سبز و فضای سبز مورد استفاده قرارمی گیرد.

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
با ما در ارتباط باشید