کاشت چمن رولی

کاشت چمن رولی ، چمن کاری یا کاشت چمن در فصول بهار یا پاییز انجام  می شود

که چمن را کودپاشی می کنند که میزان ازت مد نظر

که سالیانه حدود 30 گرم در متر مربع، میزان فسفر و پتاسیم هر کدام 15 گرم در مترمربع می باشد.

کودهای متفاوتی از نظر درصد موجود می باشد که با در نظر گرفتن درصد این نوع عناصر به زمین چمن کاری داده می شود.

زمینی که برای کاشت آماده می شود مانند زمین های دیگر برای بذر پاشی آماده می شود.

در هنگام کاشت چمن برای آن که ریشه ها بتوانند در آغاز با خاک تماس بیشتری یافته و در خاک نفوذ کنند

یک لایه از سطح فوقانی خاک را به وسیله شن کش یا هر وسیله دیگر نرم و آماده می کنیم.

سپس قطعات کاشت چمن رولی یا کاشت چمن آماده را در کنار یکدیگر قرار می دهیم،

به گونه ای که بین قطعات فاصله ای وجود نداشته باشد و یا به عبارت دیگر

همانند آجر چینی در یک ساختمان که آجر ها در یکدیگر قفل و بست می شوند انجام می دهیم.

قرارگیری قطعات در کنار هم به گونه ای می باشد که ارتفاع در یک سطح می باشد و دارای شیب معین و مشخص می باشد.

برای اینکه لبه ها بهم چسبیده باشند به کمک بیل آن ها رو به هم فشار می دهیم و به هم نزدیک می کنیم.

نحوه اجرای چمن رولی

در فضای سبز هنگامی که قسمتی از سطح زمین پوشیده کاشت چمن رولی شد به وسیله یک غلطک سبک، کمی آن ها را کوبیده و آبیاری می کنیم.

روز بعد، پس از کاهش رطوبت، مقداری خاک غربال شده و نرم روی چمن می پاشیم تا اگر شکاف هایی وجود داشته باشد

آن ها را پر نماید. گاهی یک یا دو بار عمل غلطک زدن را در چند هفته اول انجام می دهیم.

مزایای چمن رولی :

کاشت چمن رولی علاوه بر ایجاد پوشش سبز، در انواع تزئینات داخل پارک ها و فضاهای سبز منطقه

به صورت قسمتی از طرح های تزئیناتی به کار می رود.

متخصصین بر اساس نوع طرح و زیبایی و نوع درختان از سنگ ها یا تخته سنگ هایی برای ایجاد محل عبور در فضای چمن استفاده کرده اند.

در بعضی مواقع هم در سطوح وسیع چمن رولی، بر حسب خصوصیات

در محوطه سازی طرح در قسمت هایی از

چمن، باغچه های همراه به گیاهان زینتی پا کوتاه و دائمی چون گل های رز، شمعدانی و … احداث کرده اند.

گاهی هم در سطوح وسیع چمن کاری، بر حسب خصوصیات طرح

در قسمت هایی از چمن، باغچه های همراه به گیاهان زینتی پا کوتاه و دائمی چون گل های رز،شمعدانی و … احداث کرده اند.

همچنین در سطوح وسیع با ایجاد تپه ها یا برجستگی هائی، اشکال کوچکی از طبیعت سبز را پدید آورده اند

و در روی آن به طور پراکنده تک بوته هائی غرس نموده اند.

مبارزه با علف های هرز چمن از ابتدای زمین شروع می شود یعنی بعد از انتخاب زمین

تمامی ریشه های گیاهان هرز را هنگام شخم یا بیل زدن و عملیات دیگر از زمین خارج می کنند

و بعد از سبز شدن چمن دو الی سه مرتبه علف های هرز را وجین می کنند.

به طور کلی بذر علف های هرز توسط کودهای دامی، باد و آلوده بودن بذر چمن منتشر می شود و بعد از مدت کوتاهی همزمان با رشد چمن موجب از بین رفتن چمن می شود.