کاشت سیکاس در فضای سبز ویلا

کاشت سیکاس در فضای سبز ویلا ، سیکاس گیاهی است که بلندی آن به  چند متر می رسد و بلندی گونه سیکاس
در داخل تنه یا مغز آن مایع چسبنده و لزجی وجود دارد که ماده غذائی خوبی را تشکیل می دهد.
در روی تنه اصلی گاهی انشعاباتی بخصوص در درخت نر بوجود می آیند.
سیکاس Cycas درخت دو پایه ای است ( پایه نر و پایه ماده )

و پایه نر دارای کیسه محتوی گرده گل و گیاه ماده دارای تخمدان است.
برگهای آن پایه نر کوتاه ، پهن و کلفت بوده و در سطح زیر آن چندین کیسه گرده وجود دارد

که بوسیله یک شکاف طولی مقدار بسیار زیادی گرده گل به خارج می ریزند.
برگهای پایه ماده مسطح است و از کرکهای خرمائی رنگ پوشیده شده

و در سطح بالائی آنها شرابه ای انگشت مانند یا دندانه دار می باشد.
در حاشیه دو طرف مسطح دارای برگهای پایه ماده یک تا پنج تخمدان وجود دارند.

اجرای فضای سبز|محوطه سازی|کاشت سیکاس

برگهای بارخیز در آغاز رویش بهم فشرده بوده ولی بعدآ از هم فاصله می گیرند و بالاخره برگهای حاوی انتهای تنه درختانی که دارای برگهای بارخیز هستند به رشد خود ادامه داده و تولید برگهای جدیدی گرداگرد انتهای گیاه می نمایند و هرساله برگهای جدیدی به همین شکل ظاهر می شوند.
طول برگهای سیکاس  ممکن است به دو متر برسد و رنگ آنها سبز تیره می باشد.
عرض برگها نسبت به گونه سیکاس فرق می کند. به ترتیب که گونه سیکاس سی انسیالیس – دارای پهنه برگ کم عرض و گونه سیکاس رولوتا – دارای برگ نوک تیز یا نیزه ای میباشد.
برگهای قدیمی پس از ۳ تا ۵ سال ( در شرایط عادی ) زرد شده و می افتند . ( در سیکاس های زینتی باید برگهای زرد شده را قطع کرد ) برگهای پایه نر در گونه سیکاس رومفی به رنگ زرد روشن بوده و در موقع گل دادن بوی نامطبوعی پخش می کند.
رومفیوس گیاه شناس قرن هفدهم که این گونه به نام او مشخص گردیده ، گفته است که تحمل وجود چنین گیاه بدبوئی بسیار مشکل است.