شما اینجا هستید : خانه -> نورپردازی -> نورپردازی فضاهای سبز

نورپردازی فضاهای سبز

هدف از نورپردازی فضاهای سبز چیست

..ایجاد حالت دکوراتیو

..ایجاد فضای دوستانه جهت تجمع و ملاقات دوستان

.. امکان حرکت امن عابرین پیاده

..امکان بازی برای بچه ها

شاخص های نورپردازی در بام سبز و  فضای سبز 

نورپردازی پیاده روها و راههای دسترسی که زیر شاخه ی نورپردازی خیابانها و گذرگاهها است.

نورپردازی گیاهان و درختان

نورپردازی آبنماها(آب های ایستا و روان)

نورپردازی پیکرها – تندیس ها و نمادها

نورآرایی که زیر شاخه ی نورپردازی هنری است

نورپردازی ویژه ی جشن ها و آیین ها

نورپردازی تابلوهای آگهی و راهنما

نورهای مصنوعی چه تاثیر ی بر گیاهان دارد

واکنش گیاه نسبت به مدت زمان تابش متوالی نور را فتوپریودیسم گویند.

اصولا گیاهان مختلف برای گل دهی به طول روزهای مختلفی احتیاج دارند و از این جنبه به سه گروه زیر تقسیم شده اند:

الف:گیاهان روز کوتاه: گیاهان روز کوتاه برای گلدهی به روز کوتاه و در واقع به شب بلند نیاز دارند. بنابراین میتوان آنها را شب بلند نامید. چنین گیاهانی اگر طول شب از حد معینی کوتاه تر باشد گل نخواهند داد (مانند داودی)

ب:گیاهان روز بلند: گیاهان روز بلند برای گلدهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج دارند بنابراین آنها را میتوان شب کوتاه نامید.

طول شب برای آنها نباید از حد معینی بلند تر باشد ( مانند آهار – جعفری – اطلسی)

 

گیاهان بی تفاوت: اینگونه گیاهان به طول روز یا شب حساس نبوده و در هر طول روزی قرار گیرند گل میدهند.

نورپردازی در واقع به معنی شب شکنی برای گیاهان است که بسته به نوع نور تاثیر آنها بر رشد گیاهان متفاوت است.

نورهای قرمز و نارنجی و ترکیبات آنها(همچون ارغوانی ترکییبی) باعث تحریک حس روز پنداری درخت می شود و مقدار بیش از اندازه ی آن در برخی درختان باعث بروز خطا در تشخیص طول روز و شب و فصول سال و تخریب ساعت درونی درخت میگردد که این امر باعث اختلالات رشد میگردد.

از طرفی رنگهایی همچون قرمز و نارنجی و ارغوانی غیر از زمانهای برگریزی درخت هویت زندگی را از آن صلب میکنند و نورپردازی حاوی رنگهای قرمز و نارنجی باعث انتقال یک حس منفی از سبزی و طراوت درخت میشود.


مجموعه های دیگر

تمامی حقوق سایت نزد سورن بام است.