نورپردازی در فضای سبز

نورپردازی در فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

نورپردازی در فضای سبز

نورپردازی در فضای سبز و داخل گل و گياه طوري بايد باشد كه در برقراري ويژگي هاي بصري و عمومي تأثير داشته باشد.

نور آن در موقعیتی كه دسترسي و تسلط و وضوح پوشش هاي گياهان مؤثر بوده

و رنگ گل ها و چمن و درختچه ها و درختان بصورت متفاوت مشخص و هر كدام از آنها در روشنایي نور جلوه خود را نشان بدهند بنا بر اين براي روشن كردن آنها از راه هاي  گوناگون استفاده مي شود.

خيلي از گياهان در روشنائي روز قابل توجه نيستند ولي در شب با نور دادن به آنها جلوه خاص پيدا مي كنند.

و درختان عنصر اصلي در فضاي سبز هستند و نور دادن به آنها در شب بعنوان سطحي از نور مفهوم خاصي را ايجاد مي كنند.

روشنایی آیتم های چوبی

 قرار دادن چراغ زیر نرده، نیمکت ها و پله ها می تواند کمک زیادی به پیشگیری از حوادث و افزایش قابلیت استفاده از سکو ها، ایوان و پاسیو ها می شود.

نورپردازی در فضای سبز چنانچه توسط افراد متخصص اجرا شود، می تواند نتیجه ی بسیار چشمگیری را داشته باشد.

نورپردازي محيط بيروني با نورپردازي محيط داخلي یکسان نیست و معيار جهاني نورپردازی بيروني خورشيد مي باشد.

تاريك بودن آسمان در شب به نورپردازي معنا مي دهد

در نورپردازي قدرت منبع نوري و نزديكي و دوري نور به موضوعات مختلف در فضاي بيرون بايد مدنظر قرار بگيرد.

نور بر احساسات انسان نيز تأثير دارد و تماشاي صفحه هاي نورپردازي براي انسان شادي آور است

نورپردازي بيروني از فاصله هاي زياد ديده مي شود

و چنانكه مناسب به نظر نيايد موجب آشفتگي انسان و تاريكي شب ميگردد

و طراحي مناسب با محيط اطراف مي تواند براي زيبائي محيط تأثير بسزائي داشته باشد.

در آرايش شهري نورپردازي خيابان ها، پارك ها و فضاي سبز محوطه اطراف در روشنائي و زيبائي چهره شهر نقش مؤثر دارند.

شامل نورپردازي خيابان ها، بازار، پارك، جاده ها، پياده روها، ساختمان و فضای سبز مي باشند.

صدمات نورپردازی به محیط زیست:

علاوه بر تاثیر منفی نور نامناسب بر درخت، باید تاثیر منفی نور بر محیط زیست و جانداران وابسته به فضای سبز را در نظر داشته باشیم.

روشنایی مسیر، سازه اصلی باغ، درختان، استخر و یا دیواره های اصلی باغ، همگی روش مناسبی هستند

تا فضای مورد نظر شما را با صرف هزینه ای نسبتاٌ سبک، به محیطی با ساختار دلنشین و لذتبخش تبدیل نمایند.

مقالات مرتبط
پروژه‌های نورپردازی سورن بام
با ما در ارتباط باشید